Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2028
Title: KIZ MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR HAKKINDA MESLEKİ EĞİTİM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ: EYÜP, GAZİOSMANPAŞA, FATİH ve AVCILAR ÖRNEĞİ
Authors: Demirkaya Aygün, Nurşen
Keywords: Kız Meslek Lisesi Sorunları
Kız Meslek Liseleri
Kadın Eğitimi
Eğitim
Mesleki Eğitim
Problems of Vocational High Schools for Girls
Vocational High Schools for Girls
Women Education
Education
Vocational Education
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmayla, günümüzde Kız Meslek Liselerinde yaşanan sorunları ile ilgili okul yöneticisi, öğretmen ve eğiticilerin görüşlerinin alınması ve çalışılan kurum, yapılan görev, eğitim durumu ve çalışma süresine bağlı anlamlı farkların varlığı ya da yokluğu tespit edilmesi ve var olan sorunlara dönük çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın evreni, 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılında İstanbul ili Avcılar, Eyüp, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan resmi Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde (Kız Meslek Lisesi) çalışan eğitim yöneticileri, öğretmen ve eğiticilerden meydana gelmektedir. Örneklem, evreni oluşturan kurumlarda çalışan ve olasılığa dayalı olmayan, örneklemede kasti örnekleme yöntemi ile tespit edilen 240 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılacak veriler, Aslantürk tarafından geliştirilen iki bölüm, 55 maddeden oluşan beşli Likert tipi ölçek kullanılarak toplanmıştır. Anketin iç güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha α = 0,933 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, elde edilen veriler ışığında, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2028
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432499.pdf4.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.