Tezler -- Thesis : [2391] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2391
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021YAġLILARDA ĠAÜ KONUKSEVEN SANTRAL ĠġĠTSEL ĠġLEMLEME ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ: GEÇERLĠLĠK VE GÜVENĠLĠRLĠK ÇALIġMASIAKSAKAL, ELİF ĠLAYDA
202160-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AHLAKİ YARGI DÜZEYLERİ İLE PROSOSYAL DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİSAYGILI, Neslihan
2020ONLINE CONSUMER MOTIVATION AND BRAND ENGAGEMENT ON SOCIAL MEDIA : A STUDY ON INSTAGRAMElbalawy, Mohammad
2021THE IMPACT OF MARKETING EFFORTS ON FIRM FINANCIAL PERFORMANCE: A RESEARCH ON COMPANIES IN BIST SERVICES INDEXGARBIAH, MOHANNAD T A
2021ATTITUDES OF EFL INSTRUCTORS TOWARDS INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE: A TURKISH FOUNDATION UNIVERSITY CASEÇIRPAN, Metin
2021İRAN’IN DİNİ JEOPOLİTİĞİÇİFCİ, CİHAN
2021BAĞIMSIZ DENETİMİN KALİTE GÖSTERGESİNİN ANALİZİ VE BİR ARAŞTIRMATELLİ, Serkan
2021OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİ YÖNELİMLERİNİN ÖZ-YETERLİLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİŞENTÜRK, İrem
2021THE IMPACT OF SOCIAL STRUCTURES ON POLITICAL CRISIS IN YEMEN FROM 2011 TO 2020AMER, Yaser Yahya Mohammed
2021THE RELATION BETWEEN BRAND STRENGTH AND WORD OF MOUTH IN THE MEDIATING EFFECT OF SATISFACTION, LOYALTY AND BRAND IMAGE: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF TURKEY’S HIGHER EDUCATION SYSTEMŞAHİN, Sadık Adem
2021MADENLERDE ÇALIŞAN DAİMİ NEZARETÇİLERİN 3213 VE 6331 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BELGE TAKİP-KONTROL SİSTEMİ YAZILIMININ OLUŞTURULMASIKOÇALİ, Kaan
2021KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE EDİLMESİNE KARŞI ALINABİLECEK HUKUKİ TEDBİRLER VE ELEKTRONİK ÇEK UYGULAMASI YÜKSEK LİSANSKURT, Eda
2021SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MERHAMET YORGUNLUĞUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞIYLA İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİBATUR TAŞKIN, Gülcan
2021MATRİKS ORGANİZASYON YAPILARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİAziz, ARSLAN
2021BĠLGĠSAYAR OYUN SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN KONSEPT TASARIMCILARINA YÖNELĠK MESLEK ALGISI ÜZERĠNE NĠTEL BĠR ARAġTIRMAMETE, Mehmet
2021EBEVEYNLERĠN ÖZ ġEFKAT DÜZEYLERĠ ĠLE ANNE BABA ÇOCUK YETĠġTĠRME TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESİAK, Elif
2021ÖĞRETMENLERİN TERCİH ETTİKLERİ YÖNETİCİ LİDERLİK STİLLERİ VE BU TERCİHLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASIBEYKOZLU, Buse
2021SOSYOEKONOMİK STATÜNÜN YEME FARKINDALIĞI VE BESİN SEÇİMİNE ETKİSİGÖKÇEN, Nebihe
2020DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİAyşe, KANTER
2021ANNELERİN DUYGUSAL YEME BİLİŞSEL KISITLAMA VE KONTROLSÜZ YEME DAVRANIŞLARININ ÇOCUKLARIN BESİN TÜKETİMİNE ETKİSİÇAĞLAYAN URAL, Pınar
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2391