Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9613
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞ AYRIMCILIĞININ YAŞLI BİREYLERDE YARATTIĞI SOSYAL BENLİK ALGISI VE SONUÇLARI
Authors: DERAN, Gizem
Keywords: Yaş Ayrımcılığı
Sosyal Benlik Sunumu
Issue Date: 2021
Abstract: Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemi sürecinde 65 yaş üstü bireylerin maruz kaldıkları yaş ayrımcılığı ve sosyal benlik sunumu düzeylerini incelemektir. Araştırma, nitel desende tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel boyuta göre yaşlıların olumlu benlik saygısı geliştirmeleri ve sosyal benlik sunumu becerilerinin artmasına yardımcı olabilecek tematik içerikler oluşturulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar derlenerek içerik analizi yapılmış, fenomenolojik yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Covid-19 sürecinde 65 yaş üzeri katılımcılar yaş ayrımcılığına ve toplumsal dışlanmaya maruz kaldıklarını dile getirmişlerdir. Yine araştırma sonuçlarına göre yaşlı bireyler aile bireyleri ve yakınlarıyla telefon, internet vb. iletişim araçlarını kullanarak sosyal benliklerini sunmuş, bu bağlamda takdir görme, değerli olduğunu hissetme, saygı görme gibi duyguları yaşamışlardır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9613
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10428147.pdf890.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.