Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9393
Title: BAĞIMSIZ DENETİMİN KALİTE GÖSTERGESİNİN ANALİZİ VE BİR ARAŞTIRMA
Authors: TELLİ, Serkan
Keywords: Denetim
Bağımsız Denetim
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bağımsız denetimin temel amacı, şirketlerin finansal tablolarının doğru ve güvenilir bir bilgi elde ederek piyasada bir güven ortamı oluşturmaktır. Finansal tabloların doğru, güvenilir ve açık olarak incelenmesinin amacı ise şirket sahipleri tarafından yapılan uygulamaların güvenli bir biçimde yerine getirilerek yatırımcıların haklarını ve menfaatlerini himaye ederek, sermaye piyasasında güven ortamının yaratılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, denetçiler denetleme yaptıkları şirketlerin finansal tablolarının muhasebe standartlarına göre uygun olup olmadığı konusunda büyük sorumluluğa sahiptir. Denetçinin, kendisinde olan bu yükümlülüğü yerine getirebilmesi için kalite kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, bağımsız denetimde denetim kalitesi göstergelerinin etkinliğinin hem teorik hem de ampirik olarak ortaya konulmasıdır. Dünyada çeşitli denetim kuruluşları tarafından denetim kalite göstergeleri belirlenmiştir. Bu çalışmada Kanada Hesap Verebilirlik Kurulu (CPAB) tarafından belirlenen denetim kalite göstergeleri ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9393
Appears in Collections:Tezler -- ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.