Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9226
Title: IMPLEMENTED STRATEGIES OF ENHANCING MOTIVATION AMONG IRAQI STUDENTS FOR LEARNING ENGLISH LANGUAGE
Authors: Ahmed, Khasro Hamarashid
Keywords: Motivasyon
Motivasyon stratejileri
öğrenci motivasyonu
öğrenme başarısını
Issue Date: 2015
Abstract: Bu çalışma Kuzey Irak'ta bulunan lise düzeyi sınıflarda ingilizce öğretmenleri tarafından kullanılan motivasyon stratejilerini tanımlamaya çalışmaktadır. Bu durumda problem öğretmenin kullandığı öğretim yöntemlerindedir; çünkü öğretim yöntemleri öğrencilerin yabancı dil öğrenim motivasyonlarını etkilemektedir. Bazı öğretmenlerin motivasyon stratejilerini kullanmada deneyim sahibi olmamaları öğrencilerin motivasyonunu düşürmektedir. Bu sebepten dolayı çalışmanın amacı Kuzey Irak'taki ingilizce öğretmenlerini yönlendirebilecek motivasyon strateji türlerini bulmaktır. Ayrıca,bu çalışma öğrencilerin öğretmenlerinin eğitim yöntemleri hakkındaki görüşlerini de ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya 3 araştırma sorusu yön vermektedir.Sonrasında anketler aracılığı ile toplanılan bilgiler analiz edilmiştir.Sonuçlar göstermektedir ki : İngilizce öğretmenlerinin çoğu ingilizce dili eğitiminde motivasyon stratejilerini verimli bir şekilde kullanamamaktadır. Bu arada ,öğretmenlerin çoğu müfredatı tüm açılardan onaylamaktadır ve müfredatın İngilizce dili eğitiminde öğrencileri yeteri kadar motive ettiğini düşünmektedirler.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9226
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10091336.pdf6.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.