Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7155
Title: BANKALARDA SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ RASYOSUNUN RĠSK YÖNETĠMĠNDE VE KÂRLILIKTA ETKĠLERĠ
Authors: kalıntaş, şükrü serhan
Issue Date: 2019
Abstract: Bankacılıkta sermayenin yeterliliğinin gördüğü en önemli işlev, üstlenilen risklerden kaynaklanabilecek muhtemel veya çok yüksek miktarlı beklenmeyen zararların karşılanmasıdır. Bu türden zararlar gerçekleştiğinde kalan sermayenin bankanın faaliyetlerine yeterli kapasite ile devam etmesine imkân verecek düzeyde olması gerekir. Bu sebeple bankaların kredi verirken, ilerleyen dönemlerdeki faaliyetlerini herhangi bir sekteye uğratmadan devam ettirebilmeleri için yeterli sermayeye ihtiyaç duyarlar. Yeterli sermayenin olmaması veya gerekli şekilde programlanmaması olası risk unsurudur. Bu çalışmanın amacı sermaye yeterliliği rasyosunun önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda yapmış olduğumuz bu çalışmada, sermaye kavramı ve sermaye rasyosu detaylı bir şekilde incelenecek olup, bankacılık sektörü ve BASEL kriterlerinin sermaye yeterliliği ve risk kavramlarından bahsedilecektir. Ayrıca risk kavramından ve çeşitlerinden bahsedilecektir. Son olarak bankalardaki risklerden ve çeşitlerinden bahsedilecek olup, sermaye rasyosu kavramı ve bankalarda kârlılık kavramından bahsedilecektir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan raporlardan yararlanılarak, Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği, mevduat kriterleri, kredi vb. kalemler de incelenecektir. Bu sayede Türk bankacılık sektörünün ne yönde şekillendiği hususunda detaylı olarak bakılacaktır. BASEL kriterlerine ve BDDK’nın yayınlamış olduğu kanun ve kararlara göre sermaye yeterlilik oranı %8 olarak açıklanmıştır. 2017 yılında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı %8’in altına düşmediği ve grupsal olarak dahi hep bu oranın yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada sıralama yöntemlerinden olan TOPSIS yöntemi kullanılacak olup, sıralama ölçütü olarak sermaye yeterlilik oranlarının 2002-2016 dönemi baz alınacaktır. Bu sayede gerek Türk bankacılık sektörü için gerekse dünya bankacılık sektörü için önemli bir değer olan sermaye yeterlilik oranının yıllar bazında ne yönde şekillendiğine bakılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7155
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10289933.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.