Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5355
Title: ATIK TOPLAMA VE AYIRMA TESİSLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN NİTEL VE NİCEL RİSK ANALİZLERİ YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ
Authors: Güner, Yağmur
Keywords: İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi
Toplama Ayırma Tesisi
FineKinney
FMEA
Occupational Health And Safety
Risk Assessment
Waste Collection And Seperation Plant
Fine Kinney
FMEA
Issue Date: Aug-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Sekiz ana bölümden oluşan bu çalışmadan günümüzde gittikçe önem kazanmış İş Sağlığı ve Güvenliğine, başta çalışmada kullanılan Fine-Kinney ve FMEA Risk Değerlendirmeleri olmak üzere temel risk değerlendirme yöntemlerine değinilmiş ve uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde gün geçtikçe önem kazanan Geri Dönüşüm sektörünün başkahramanı olan Toplama Ayırma Tesisleri hakkında bilgi verilerek genel bir fikir oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı olan Nicel ve Nitel Yöntemlerin uygulamalı olarak karşılaştırılması bizlere bir Toplama Ayırma Tesisi için hangi yöntemin daha uygun olmasını göstermekle birlikte Risk Değerlendirmesinin bir Toplama Ayırma Tesisi için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir. Büyüyen üretim ve hizmet sektörünün gün geçtikçe canlanması yapılan işlerin daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesine hizmet etmeye çalışmakta olan bu proje, bizlere Geri Dönüşüm ve İş Sağlığı Güvenliğinin aslında ne kadar bağlantılı olduğunu aktarmayı hedeflemiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5355
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YAĞMUR GÜNER-Y1513.225029.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.