Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5347
Title: EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ VE MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN BETONARME BİNALARDA KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Hanoun, Mohammad Omar Mustafa A.
Keywords: Eşdeğer deprem yükleri
Mod birleştirme yöntemi
SAP 2000 program
Yeni deprem yönetmeliği
Deprem
Betonarme çerçeve
Issue Date: Jul-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, binaları tasarlamak için kullanılan yöntem analizinin etkisini ve analizlerini tanımlamaktır. Nitekim sismik durumlarda binaların ve diğer inşaat mühendisliği yapılarının temel analizi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Her ikisi de sismik tutulum şeklinde ve yapı idealizasyonunda farklılaştırılabilir. Sismik tasarım kuvvetlerini tanımlamak için iki yöntem vardır: birincisi, eşdeğer bir statik kuvvettir ve ikincisi, birçok biçimde olabilen dinamik bir analizdir. Bu formlardan birisi süperpozisyon modudur. Bu araştırma, bu yöntemlerin altı katlı beton binaların analizindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır; Statik ve dinamikten elde edilen her iki sonuç da sonuçta karşılaştırılacaktır. Sonuçlar, altı kat veya daha fazla olan MDOF sisteminin dinamik analizin statik analize kıyasla daha küçük kuvvetlere yol açacağını göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5347
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10274472.pdf4.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.