Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5297
Title: ARAZİ MODELLEMESİNDE BIM YAZILIMLARININ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Mustafayev, Anar
Keywords: BIM
YBM
Yapı bilgi modelleme
Arazi
Arazi modeli
BIM
Building Information model
Terrain
Terrain model
Issue Date: May-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Tasarım ve proje oluşturmanın birçok yolu vardır. Sunulan yazılımların çok sayıda olması, kullanıcıları yanlış yönlendirebilir, özellikle öğrenciler ve genç mimarlar için bu durum sorun oluşturabilir. Firmaların çalışma alanlarındaki farklılaşmalara göre yazılımlar konusunda farklı gereksinimleri olacaktır. Bilgisayar yazılımları üreticisi firmaların, yazılımlar konusunda kendi görüş, amaç ve stratejileri vardır. Bu stratejiler bütün firmaların gereksinimlerini aynı anda karşılayamaz. Firmalar kendi gereksinimlerini karşılayan yazılımları bulmaya çalışırlar. Bu tez çalışmasının amacı, inşaat ve özellikle tasarım aşamasında arazi modellemesi ile ilgili mimarlar ve tasarımcılar için en iyi ve evrensel olabileceği düşünülen BIM yazılımların karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla tez çalışmasında kullanıcı değerlendirmelerini ölçmeye yönelik iki yöntem belirlenmiştir. İlk yöntem, BIM yazılımları kullanan birkaç mimar ve şirket tarafından bir arazi ve bina modellenip, onların bu süreçte yazılımlar ile ilgili karşılaştıkları artı ve eksi yönlerinin belirlenmesidir. Çalışmada bu katılımcıların fikirleri, yorumları, deneyimleri ve tercihleri dikkate alınmıştır. İkinci yöntem, yazılımların, tez araştırma sürecinde belirlenmiş kriterlere göre katılımcılar tarafından değerlendirilmesini içeren anket çalışmasıdır. Anket sonucunda katılımcıların ArchiCad, Revit ve AllPlan programları ile ilgili bireysel ve profesyonel çıkarımları ile sözü edilen programların avantaj ve dezavantajları tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu, her kullanıcı ve her bir kriter için puanlar içeren bir çizelge ve her program için toplam puanlar çizelgesinde verilmiştir. Sonuç olarak belirlenen BIM programlarının kullanıcıları tarafından benzer değerlendirme puanları aldığı görülmüştür. Kullanıcıların en uygun yazılımı kendilerinin seçmesinin doğru olacağı kararına varılmıştır. Kullanıcı hangi programı kullanacağına karar verirken, kendisi için önemli olan kriterleri dikkate alarak seçim yapacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5297
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10250761.pdf5.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.