Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Mehmet-
dc.date.accessioned2019-05-11T13:12:42Z-
dc.date.available2019-05-11T13:12:42Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1858-
dc.description.abstractDers kitapları eğitim-öğretim faaliyetinin en önemli araçlarıdır. Hem öğrenciler hem öğretmenler için en temel kaynaktır. Hal böyle olunca ders kitaplarının içeriği, tasarımı, kullanılabilirliliği, görselliği büyük önem kazanmaktadır. Yegâne rehber kabul edilen ders kitapları da birçok araştırmaya konu olmaktadır. Bu araştırmada İstanbul ili Bağcılar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim (lise) kurumlarında görev yapan Türk Edebiyatı öğretmenlerinin 10. sınıf ders kitabıyla ilgili görüşlerinin ne olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya 91 Türk Edebiyatı öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabının İşlevselliği ve Müfredata Uygunluğu Anketi” kullanılmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Anket verileri bağımsız gruplar için Mann- Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile çözümlenmiştir. Ayrıca her bir maddenin (toplam 16 madde) ayrı ayrı madde analizleri yapılmıştır. Bu çalışmaya göre 10. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı, Türk Edebiyatı öğretmenleri tarafından Milli Eğitimin temel amaçları açısından yeterli görülürken içerikle ilgili üzerinde durulması gereken önemli noktaların bulunduğu tespit edilmiştir. Ders kitabındaki etkinliklerin niteliği, uygulanabilirliği ve çeşitliliği ile ilgili de eksiklikler görülmüştür. ÖSYM soruları ile ders kitabı arasında da bir örtüşmenin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet, mezun olduğu program ve mesleki kıdemin farklılaşmaya sebep olmadığı görülmüştür. Araştırmada Türk Edebiyatı öğretiminin tarihi gelişimi, yürürlükte olan Türk Edebiyatı programının analizi, edebiyat eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler ve farklı kaynakların konuyu sunuş şekilleri de açıklanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subject10. Sınıf Türk Edebiyatı ders kitabıtr_TR
dc.subjectDers kitabının işlevselliğitr_TR
dc.subjectDers kitabının müfredata uygunluğutr_TR
dc.subjectEdebiyat eğitimitr_TR
dc.subjectEdebiyat eğitiminde kullanılan yöntemlertr_TR
dc.subjectTenth grade Turkish Literature textbooktr_TR
dc.subjectThe functionality of the textbooktr_TR
dc.subjectThe conformity of the textbook to the curriculumtr_TR
dc.subjectLiterature educationtr_TR
dc.subjectMethods in teaching literaturetr_TR
dc.title10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİ VE MÜFREDATA UYGUNLUĞUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolTextbooks are among the most important instruments for teaching and instruction and they are the most basic resource for both teachers and students. Therefore, the content, the design, the usability, and the visual quality of textbooks receive considerable attention. Considered as the main guidance in learning, textbooks have been subject to much research. In this study, we surveyed the opinions of Turkish Literature teachers who teach at public high schools in Bagcilar district of Istanbul on the tenth grade textbook. Ninety one Turkish Literature teachers participated in the study. We used "Survey on the functionality of the tenth grade Turkish Literature textbook and its conformity to the national curriculum ” as the tool of data collection. The data collected is analyzed using the SPSS software via Mann- Whitney U test and Kruskal Wallis for independent groups. Moreover, an item analysis is conducted on each of the 16 items. The results show that while the tenth grade Turkish Literature textbook is considered to be adequate for meeting the national curriculum goals by the Ministry of Education, there are important points to be addressed in terms of its content. Shortcomings of the textbook are observed in terms of the quality, the practicality, and the diversity of the activities in it. Additionally, a lack of congruence between the content of the textbook and the questions on the OSYM test has been concluded. We also observed that the gender, the program a teacher graduated from or the seniority in the career did not make a significant difference in teachers’ opinions. We also explain the historical development of teaching Turkish Literature, and analyze the current Turkish Literature curriculum. Additionally we discuss the methods and the techniques in teaching literature, and various approaches to presenting the topic by different resources.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber96tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAYDIN, MEHMET. 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİ VE MÜFREDATA UYGUNLUĞUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL, 2014.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
385692.pdfTez dosyası13.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.