Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10887
Title: “KADIN DEĞİŞİRSE DÜNYA DEĞİŞİR” SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİMLERİN YETİŞKİN KADINLARIN DUYGU DURUM FARKINDALIKLARINA VE YAŞAM ETKİLİLİKLERİNE ETKİSİ
Authors: YURDAKUL, Yasemin
Issue Date: 2023
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, "kadın değişirse dünya değişir" sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen Duygusal zekâ eğitimlerinin yetişkin kadınların “Duygu Durum Farkındalığı” ve Yaşam Etkililikleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, 30 ila 75 yaş arasında değişen, üniversite mezunu, aktif çalışan veya emekli durumunda olan, düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip, kitap söyleşilerine katılan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yetişkinler arasında minimum düzeyde dijital okuryazarlığa sahip ve gerekli elektronik cihazlara erişimi olan 214 kadın katılımcıyla online ortamda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Duygu Durum Farkındalık Ölçeği ve “Yaşam Etkililiği” ölçekleri kullanılarak nicel veriler toplanmış ve bu veriler üzerinde istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, deney ve kontrol grupları için IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistiksel yazılımıyla değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, Duygusal zekâ eğitimlerinin, kadınların “Yaşam Etkililik”lerinde belirgin bir gelişme ve “Duygu Durum Farkındalığı”nda önemli bir ilerleme sağladığını göstermektedir. Bu araştırma, toplumsal cinsiyet önyargılarının etkisi altında kalan kadınlara, duygu durum farkındalıklarını, Duygusal zekâ gelişimlerini ve yaşamlarının genel kalitesini iyileştirme fırsatı sunduğunu göstermektedir. Ancak, Duygusal zekâ eğitimlerinin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve bu programların etkinliğinin geliştirilmesi için, farklı perspektiflerden gelecek daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10887
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10577783.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.