Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8915
Title: KARGO ŞİRKETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Authors: CANBAZ, Coşkun
Keywords: İKY
İş Sağlığı
İş Güvenliği
Issue Date: 2019
Abstract: İş sağlığı ve iş güvenliği, personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden olan olayları ve iş hastalıklarının önüne geçilmesi adına öncelikle, çalışma ortamında alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesiyle personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve kontrol edilmesini içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı insan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetim süreçlerinin açıklanması iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl uygulanacağı konusunun değerlendirilmesi ile birlikte insan kaynakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8915
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10243339.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.