Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8699
Title: NAZLI ERAY’IN HİKÂYE VE ROMANLARINDA MEKÂNLAR
Authors: KIRAÇ, Tuğçe
Keywords: Nazlı Eray
mekân
roman
hikâye
açık mekân
kapalı mekân
Issue Date: 2019
Abstract: 1960’lı yıllardan itibaren çok üretken bir şekilde roman ve hikâye türünde eserler veren Nazlı Eray, ülkemizde fantastik edebiyatın en bilinen temsilcilerinden birisidir. O eserlerinde genellikle gidip gördüğü, yaşamının belli bölümlerinin geçtiği her türden mekânı gerçek üstü olayların yaşandığı mekânlar olarak karşımıza çıkarır. Bu konuda müstakil ve bütüncül bir çalışma yapılmamıştır. Biz, Nazlı Eray’ın roman ve hikâyelerinde kullandığı mekânları açık ve kapalı mekânlar, genel yerleşim yerleri ana başlıkları altında inceledik. Çalışmamızda yazara ait yirmi üç adet roman ve dört adet hikâye kitabı incelenmiş, bu eserlerde olayların geçtiği mekânların yazar tarafından nasıl kullanıldığı gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, Eray’ın hikâye ve romanlarını mekânsal açıdan incelemek ve onun mekâna bakış açısını tespit etmektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8699
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10282897.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.