Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7256
Title: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Authors: MİRHANOĞULLARI, Yusuf Erdem
Keywords: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Paket Tur
Tüketici, Paket Tur Sözleşmeleri
Seyahat.
Issue Date: 2019
Abstract: Seyahat etmek geçmişten günümüze her insanın hayatında önemli bir yer teşkil etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, insanlar da oluşan yeni yerler görme isteğinin neticesinde seyahat, turizm içerisinde önemli bir ekonomik alan haline gelmiştir. Ayrıca, ülkemizin de turizm ekonomisi için önemli bir coğrafi yapıya sahip olması nedeniyle ülkemizde turizm, dünya ülkelerine oranla ciddi bir gelişme sağlamıştır. Seyahat ya da benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi istediğiyle kendisini turizm sektörünün içinde bulan kişi, bu ihtiyaçlarını, turizm sektöründe yer alan şirketlerden, firmalardan sorunsuz bir şekilde hayal kırıklığına uğramadan karşılanmasını ister. Tüketici de şirketlerin, firmaların verdiği bu hizmetlerden belli bir ücret karşılığı faydalan kişidir. Bu firmaların sunduğu paket tur olarak adlandırılan sistemle, tüketicinin seyahat boyunca birçok ihtiyacının, en iyi bir şekilde giderilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat zamanla paket turların giderek atması ve beklentilerin karşılanamaması, birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunların çözümü için hem ülkemizde hem dünyada yapılan paket tur konusundaki düzenlemeler de birçok yönden eksik kalmıştır. Yeni 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve “Yeni Paket tur Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile bu sorunlar büyük ölçüde kalkmıştır. Paket tur sözleşmeleri daha açık hale gelmiş ve kapsamı genişlemiştir. Bu düzenlemeler, daha çok tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler ile paket tur öncesi tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliği sebebiyle sıkıntı yaşama ihtimalinden dolayı, tüketicinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Sözleşmede yapılan haksız şartların geçersiz olduğu, sözleşmeden neyin kastedildiği anlaşılamıyorsa, burada tüketicinin lehine yorum yapılacağı hükmedilmiştir. Ayrıca Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi yapılamaması durumunda, tarafların haklarından bahsetmiştir. Bunun gibi birçok düzenlemeler yapılmış ve paket tur sözleşmelerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasına, özellikle de zayıf konumda olan tüketicinin mağdur edilmemesine çalışılmıştır. Yapılan yeni yönetmeliklerle, paket tur sözleşmeleri günümüz koşuluna daha uygun hale getirilmiştir. En son yapılan düzenleme de 14/01/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yeni yönetmelikle beraber, yeni düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin paket tur sözleşmelerinin yalnızca yazılı yapılması şartı kalmış, mesafeli olarak da yapılabileceği belirtilmiş. Bu sözleşmenin bir örneğinin, sadece kâğıt olarak değil veri saklayıcı yöntemiyle de tura katılana verilebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca paket tur öncesi tüketiciye verilen broşürler de, hangi bilgilerin yer alacağı belirtilmiştir. Yurt dışı turlarla ilgili sözleşme bedelinin, döviz cinsinden de belirlenebileceği düzenlenmiştir. Yeni düzenleme, paket tur düzenleyicisine yolculuk öncesi bilgilendirme zorunluluğu getirmiştir. Bu durum tur başlamadan, yurt içi turlar için yirmi dört saat, yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat öncesi bilgilendirme zorunluluğudur. Ayrıca yeni yönetmelik sözleşmede öngörülen xvii fiyat değiştirilmesi hususunu da ele almıştır. Bu durum, tüketici lehine süre ve bedel koşulları ile sınırlandırılmıştır. Yeni yönetmeliğin bir başka hususu ise sözleşmeden dönme hakkı ile ilgilidir. Öncesinde fiyat değişiklikleri durumunda sözleşmeden dönme hakkı vardı tüketicinin. Şimdi ise, esaslı unsurlarda değişiklikler varsa bu hakkı tüketici kullanabilecektir. Yeni yönetmelik ayrıca tüketiciyi tanımlarken ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlamıştır. Seyahat acentesi ifadesi yerine de paket tur aracısı ve düzenleyicisi ifadelerini kullanmıştır. Kanun ve yönetmelikler paket tur sözleşmelerinde, daha çok tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumaya, zararlarını karşılamaya yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu çalışmamızda, paket tur sözleşmelerinin tanımı ve hukukumuzdaki yeri ve bununla beraber paket tur sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri ve bu sözleşmenin devir ve sona erme halleri üzerinde durulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7256
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10301590.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.