Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7113
Title: LEGO DESTEKLİ OYUN EĞİTİMİ ALAN EBEVEYNLERİN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARININ OYUN ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMES
Authors: güneş, canan
Issue Date: 2019
Abstract: Bu araştırma, “LEGO Destekli Oyun Eğitimi Alan Ebeveynlerin 60-72 Aylık Çocuklarının Oyun Alışkanlıkları”nı incelemeyi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan Milli Eğitime bağlı bağımsız anaokulunun 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören 60-72 aylık yaş grubu çocukları ve anne babaları oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama üzerine kurgulanmıştır. Araştırmaya 35 çocuk ve aileleri katılmıştır. Araştırmada çocuklara, oyun tercihlerini belirlemek amacıyla altı soru yöneltilmiş, ailelerine ise 20 soruluk anket formu uygulanmıştır.İki aylık LEGO Destekli Oyun Eğitimi sonunda çocuklarla son görüşme yapılarak altı soru yöneltilmiş, ailelerine son anket formu uygulanmıştır.Veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Lego Destekli Oyun Eğitim Programı sonunda çocukların oyun tecihlerinin farklılaştığı, LEGO oyunlarını tercihlerinde artış olduğu ve dijital ürün tercihlerinde azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ailelere verilen bu eğitimin, ailelerin çocuklarıyla etkileşimlerini arttırdığı, LEGO’ya bakış açısını değiştirdiği ve LEGO’nun eğitime katkılarının (problem çözme, yaratıcılık, dikkat becerileri, akıl yürütme ,kavramların öğretilmesi, ölçme becerileri vb.) ailelere farkettirildiği sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7113
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10289491.pdf3.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.