Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5384
Title: TRACKARTI: AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN ÇOCUK HASTALAR İÇİN MOBİL SAĞLIK TAKİP SİSTEMİ
Authors: Taymaz, Gökhan
Keywords: Akıllı Mobil Sistemler
Akut Solunum Yolu Enfeksiyon İzleme Sistemi
Yapay Zeka Kural Bilgi Tabanı
E-Sağlık Sistemleri
Tıbbi Görüntü İşleme
Veri Çıkarım
Smart Mobile Systems
Acute Respiratory Infection Monitoring System
Semantic Web
Ontology Knowledge Base
e-Health
m-Health; Inferencing
Issue Date: Jul-2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu tez çalışmasında, Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk Hastalar İçin Mobil Sağlık Takip Sistemi (TrackARTI) geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 0-6 yaş arası çocuklardaki Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları (ASYE) hastalıklarının tedavisinde ebeveynlere veya sağlık uzmanlarına rehberlik edecek olan bir uzaktan tıbbi takip sistemi anlatılmıştır. Bu sistemin temel amacı, ASYE dönemlerindeki çocuk hasta vakalarına ait gerçek ve anlık medikal verileri çeşitli ortamlarda anlık olarak toplamak, istenildiğinde görüntülemek, makinelerin anlayacağı şekilde yapısal formda saklamak, sistemin kendi çıkarım mekanizması sayesinde yorumlayıp kişiye özgü medikal önermeler yapmak veya çıkarsanmış ilgili yeni verileri sunmaktır. Sistemin temel kullanıcı grubu pediatri uzmanları ve ailelerdir. Bu sistemin ilk paydaşları ebeveynler, çocuk hastalar, pediatri uzmanları ve ilgili sağlık personelidir. Önerilen TrackARTI sistemi akıllı M-Sağlık sistemlerine bir örnek teşkil etmektedir. Sistemin, TrackARTI Yapay Zekâ Çıkarım Mekanizması ve TrackARTI Mobil Uygulaması olmak üzere iki temel çıktısı bulunmaktadır. Ayrıca, Yapay Zekâ Çıkarım Mekanizması kendi içinde iki temel çalışmayı içermektedir; 1) Medikal Görüntü İşleme tabanlı çıkarımlar ve 2) Anlamsal Veb Tabanlı Çıkarım Kuralları yoluyla yeni veriler ve önermelerin çıkarsaması.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5384
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10208332.pdf4.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.