Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5277
Title: IMPACT OF DEBT FINANCING ON CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE (EVIDENCE FROM PAKISTAN’S TEXTILE FIRMS)
Authors: Ibrar, Muhammad
Keywords: Tekstil Firması
Panel Veri Analizi
Pakistan
Textile Firm
Panel Data Analysis
Pakistan
Issue Date: Feb-2019
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Borç finansmanı kararı, ekonomi alanında birçok açıdan işletme firmaları için çok önemlidir. Bazı işletme kuruluşunun borcun ve hakkaniyetin doğru bileşimini analiz etmesi çoğunlukla kolay değildir. Karar, firmanın çeşitli seçim bölgelerinde toparlanmayı en üst düzeye çıkarmanın gerekliliğinden dolayı hayati önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda savaş ortamı ile uğraşma konusunda örgütlerin kabiliyetine dair kararların çarpışmasıyla da hayati önem taşımaktadır. Bir organizasyon diğer birçok sermaye yapısı arasından seçim yapabilir. Geçmiş araştırmacılar tarafından kuruluşun kullandığı sermaye yapısı, finansal performans eğilimlerini etkileyen bir akıl yürütme ve samimi bir yoğunlaşma sağlanamamış bir tartışma olabilir. Son olarak, kuruluşun yönetimini yürütmek için özkaynak finansmanı daha fazla kaldıraç sağlar. Sermayenin yapısı, bir kuruluşun borç sermayesi veya öz sermayesi yoluyla gidebilecek görevlerini finanse ettiği veya bazen her ikisinin de bir birleşimi olabileceği bir tekniktir. Bir kuruluşun hisse senedi birleşimi borçlanması, bir kuruluşun değerine ve sermayenin maliyetine ilişkin gerekli göstergelere sahip olabilir. Hissedarların zenginliğinin artmasıyla, bir kuruluş sermayenin yapısında daha fazla borç sermayesi kullanmakta, bunun üzerine verilen faiz ve borcun azalması maliyet etkin olmaktadır. Regresyon analizi, DTE ve SDTA'nın ROA ve ROE'ye olumsuz etkide bulunduğunu göstermektedir. Firma büyümesi, ROA ve ROE üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir. LDTA'nın pozitif ama önemsiz bir etkisi vardır. Bu nedenle, sonuçlar, tekstil firmalarının karılığı için borçların uygun olmadığını ve sipariş teorisinin gagalanmasıyla desteklenmesini tavsiye etmektedir. Sonuçlar, (2007) ve Tian (2007) hakkında önceki çalışma ile tutarlıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5277
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10241954.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.