Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5271
Title: IMPACT OF COUNTERFEIT BRANDS ON CONSUMERS ACCEPTANCE ON THE ORIGINAL BRANDS
Authors: Mardini, Roula
Keywords: Sahte markalar
Müşteriler
Karar verme
Orijinal markalar
Türkiye
Counterfeit brands
Customers
Decision-making
Original brands
Turkey
Issue Date: Jan-2019
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Sahte markaların, tüketicilerin orijinal markaları kabul etmeleri üzerindeki etkisini incelemek için mevcut araştırmalar yapılmıştır. Sahte marka, büyük şirketlerin iş hayatlarında uğraştığı bir konudur. Üreticiler arasında rekabetin artmasına yol açan teknoloji ve iş dünyasının gelişmesiyle bazı üreticiler, kendi markalarını müşterileri için tanınabilir hale getirmek için belirli bir isim ve renkte yapmaya başladılar. Bununla birlikte, bazı küçük üreticilerin bazı şirketlerin orijinal markalarını kopyalayıp üretmeye başladığında, sahte markalar konusu tartışıldı. Ürünler başka bir fabrikada, orijinal ürünle aynı veya daha az kaliteye sahip orijinal adında üretilir ve normalde daha düşük fiyata satılır. Bu ucuz fiyat, muhtemelen orijinal markayı satın alamayan pek çok müşteriyi çekiyor. Hükümetler, orijinal şirketler için özel ürün ve ad üretme hakkını korumaya karar vermiş olsalar da, sahte markalar günlük olarak yüksek miktarda satılmaktadır. Sahte markaların üretildiği ve satıldığı yerlerden biri de Türkiye'de. Bu nedenle, sayaç markalarının orijinal markaların tüketicilerini nasıl etkilediğini bulmak için mevcut araştırma yapılmıştır. Araştırma, sahte markaların geliştiği bir işin olduğu Türkiye'de yapıldı. Araştırmanın yapılacağı nüfus Türkiye'deki tüketiciler, hedef nüfus ise İstanbul'daki tüketiciler. Mevcut araştırma, tüketicilere sahte marka algıları hakkında fikirlerini sormak için araştırma aracı olarak yakın uçlu anketlerle nicel araştırma yönteminde gerçekleştirilmektedir. Araştırmaya katılanların belirlenmesinde çok aşamalı kümeleme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle, İstanbul’daki 12 alışveriş merkezindeki katılımcılara 200 anket dağıtılmıştır. Bulgular SPSS ile analiz edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5271
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10239948.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.