Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5251
Title: Radyonun İletişimsel Eylem Gücü: Sabah Kuşakları
Authors: Çelebi, Hayri
Keywords: Dördüncü Kuvvet
Medya
Radyo
Nihat’la Muhabbet
İletişim
Fourth Estate
Media
Radio
Chat with Nihat
Communicat
Issue Date: Apr-2017
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Abstract: Kitle iletişim araçlar yazl basndan başlayarak, elektronik kitle iletişim araçlarna oradan da günümüzde hzla gelişimini sürdüren sosyal medyaya kadar, farkl şekillerde var olan ama her zaman dördüncü kuvvet olduğu düşünülen konumunu korumaktadr. Teknolojinin gelişmesiyle medyann artk, televizyon, bilgisayar ve nihayet yeni medya gibi geniş bir yelpazede tanmlanmaya başlamasyla, kimilerine göre radyo artk bir müzik kutusu haline gelmiş ve siyasal iletişim gücünü kaybetmiştir. Kimilerine göreyse radyo halen etkin bir kitle iletişim arac olarak siyasal iletişimin bir parças olarak önemli bir işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalşmada da radyo yaynclğnn iletişimsel eylem gücünün devam ettiği savndan yola çklarak bir sonuca ulaşlmaya çalşlmştr. Çalşmada, kitle iletişim araçlarnn iletişimsel eylem gücü ile radyo yaynclğnn Türkiye’de ve dünyada kitleleri etkileme gücü üzerinde durulmuş ve Nihat’la Muhabbet radyo program dinleyicilerinden anket yoluyla alnan cevaplar son bölümde istatistiki olarak yorumlanmştr.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5251
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 4 Kapak_p046-095.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.