Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2519
Title: Paket Tur Sözleşmesiyle İlgili 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘a Göre Getirilen Düzenlemeler
Authors: Ceylan, Ebru
Keywords: Paket tur sözleşmesi
Tüketici
Haksız şart
Borçlar
Haklar
Package tour contract
Consumer
Unfair term
Obligations
Rights
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Abstract: Yeni 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yeni Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, paket tur sözleşmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmiştir. Paket turlarla ilgili hükümlerin uygulama alanı genişlemiştir, tanımı ve unsurları daha açık belirtilmiştir, tüketici kavramı daha geniştir. Paket tur sözleşmesinde, tarafların borçları incelenmiştir. Paket tur sözleşmesinde tüketicinin zayıf taraf olduğundan korunması için hukuki tedbirler getirilmiştir. Paket tur sözleşmesinin kurulması sırasında tüketicinin paket turla ilgili bilgilendirilmiş olması, sözleşmenin verilmesi zorunluluğu, şekle tabi olması, sözleşmenin içeriğindeki haksız şartların geçersiz olması, sözleşme kurulduktan sonra turun hiç veya gereği gibi yapılmaması durumlarında, sözleşmede değişiklik yapılması durumunda ve turun devri durumunda tüketiciye çeşitli haklar tanınması ve paket tur düzenleyenin sorumluluğunun açıkça mevzuatta düzenlenmesi tüketiciyi korumayı amaçlayan düzenlemelerdir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2519
ISSN: 2149-5890
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı1_p082-109.pdf352.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.