Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2512
Title: Özofagial Skuamöz Papillom; Nadir Bir Olgu
Authors: Kesici, Uğur
Kesici, Sevgi
Türkmen, Aygen
Keywords: Özofagus
Papillom
Endoskopi
Eosophagus
Papilloma
Endoscopy
Issue Date: 2015
Publisher: Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health
Abstract: Özofagial skuamöz papillom, genellikle asemptomatik, nadir görülen benign bir tümördür. Prevalansı yaklaşık olarak % 0.01-0.45 arasındadır. Bu olgu sunumunda, 40 yaşında, medikal tedavi sonrası tekrarlayan dispeptik yakınmaları ve mide yanması şikayeti olan kadın hasta tartışıldı. Gastroskopik incelemede distal özofagusta yaklaşık 0.5 cm boyutunda beyaz görünümlü, polipoid lezyon tespit edildi. Histopatolojik incelemede kronik aktif gastrit ve özofagial skuamöz papillom tespit edildi. Sonuç olarak, bu lezyonlar genellikle asemptomatik olmakla birlikte bazı olgularda malign transformasyon potansiyeli olabileceği dikkate alındığında endoskopi işlemi sırasında tespit edildiğinde eksize edilmeleri gerektiği kanaatindeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2512
ISSN: 2149-5769
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Sayı 1_p102-105.pdf289.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.