Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2508
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdaş, Müjdat-
dc.contributor.authorKalkar, İsmail-
dc.contributor.authorEsenyel, Cem Zeki-
dc.contributor.authorDedeoğlu, Semih-
dc.contributor.authorÖzcan, Yusuf-
dc.contributor.authorBayraktar, Kürşat-
dc.contributor.authorÇakar, Murat-
dc.contributor.authorErsoy, Ayşın-
dc.date.accessioned2019-07-03T06:14:59Z-
dc.date.available2019-07-03T06:14:59Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn2149-5769-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2508-
dc.description.abstractObjective: We examined the clinical, functional and radiological outcomes in patients 65 years and older who underwent primary shoulder hemiarthroplasty for a 4-part acute fracture of the proximal humerus, and evaluated efficacy of treatment, patient satisfaction and our procedural deficiencies. Patients and Methods: Eighteen patients were treated with primary hemiarthroplasty for acute proximal humerus Neer type-IV fracture. During follow-up, active forward elevation, abduction, internal/external rotation of the shoulder were assessed. The assessments were based on the Constant-Murley Shoulder Score (CMSS), Simple Shoulder Test Score (SSTS), Oxford Shoulder Score (OSS), scales of University of California and Los Angeles (UCLA). Abduction strength was measured by a myometer and VAS scores were measured for pain and disability. Radiographically, Acromiohumeral Distance (AHD) and Humeral Head-Greater Tuberosity Distance (HHGTD) were assessed, examining presence of union and displacement in the tuberosities. Mean follow-up was 32,8 months. Results: During last follow-up, the mean CMSS was 60,1 (range, 24-77); SSTS, 6,5 (range, 0-10) ; OSS, 25,6 (range, 10-36) and UFSS, 25,2 (range, 16-33). The mean VAS score was 2,6. The mean AHD and HHGTD, on the operated side were 11,7 mm (range, 5– 38 mm) and18,6 mm (range, 8– 29 mm) respectively. Our rate of union of the tuberosity was 89%. Conclusions: PHA surgery performed according to specific principles in the treatment of Neer type IV proximal humeral fractures particularly of fractures in patients who are older than 65 years of age and cannot undergo osteosynthesis for osteoporosis is a reliable surgical treatment, maintaining the shoulder level and relieving the pain as well as allowing acceptable and adequate range of motion for daily activities.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Healthtr_TR
dc.subjectFunctional resultstr_TR
dc.subjectNeer classificationtr_TR
dc.subjectProsthesistr_TR
dc.subjectProximal humerus fracturetr_TR
dc.subjectFonksiyonel sonuçlartr_TR
dc.subjectNeer sınıflamasıtr_TR
dc.subjectProteztr_TR
dc.subjectProksimal humerus kırıklarıtr_TR
dc.titleHemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option?tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolAmaç: Dört parçalı proksimal humerus kırığı nedeni ile hemiartroplasti uygulanmış 65 yaş ve üstündeki hastaların klinik, fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını muayene etmek ve tedavinin etkinliğini, hastanın memnuniyetini ve prosedürün eksikliklerini değerlendirmektir. Hastalar ve Metod: Neer tip IV proksimal humerus kırığı nedeni ile 18 hasta primer hemiartroplasti ile tedavi edildi. Takiplerde, omuzun öne aktif elevasyonu, abdüksiyonu, internal/eksternal rotasyonları değerlendirildi. Değerlendirmelerde Constant-Murley Shoulder Score (CMSS), Simple Shoulder Test Score (SSTS), Oxford Shoulder Score (OSS), University of California ve Los Angeles (UCLA) değerlendirme skalaları kullanıldı. Abdüksiyon kuvveti bir myometer ile ölçüldü ve VAS skoru da ağrı ve sakatlık değerlendirilmesinde kullanıldı. Radyolojik olarak akromiohumeral mesafe (AHD) ve humerus başı daha büyük tuberkülum mesafesi (HHGTD) değerlendirildi, Tuberkülumların kaynamaları ve deplasmanları gözlendi. Ortalama takip süresi 32,8 aydı. Bulgular: Son takiplerde, ortalama CMSS 60,1 (24-77), SSTS 6,5 (0-10), OSS 25,6 (10-36), UFSS 25,2 (16-33) olarak bulundu. Ortalama VAS skoru 2,6 idi. Ameliyat yapılan taraftaki ortalama AHD ve HHGTD değerleri sırasıyla 11,7 (5-38) mm ve 18,6 (8-29) mm idi. Tüberkulumların kaynama oranları % 89 olarak bulundu. Sonuç: Altmışbeş yaş üstünde olan ve mevcut osteoporozu nedeni ile osteosentez uygulanamayan hastalardaki Neer Tip IV proksimal humerus kırıklarının tedavisinde hemiartroplasti uygulanması, ağrının geçmesi ve omuz seviyesinin sağlanmasının yanında günlük aktiviteler için yeterli ve kabul edilebilir omuz hareketlerini sağlamada güvenilir bir cerrahi tedavidir.tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber27tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber50tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAdaş Müjdat, Kalkar İsmail, Esenyel Cem Zeki, Dedeoğlu Semih, Özcan Yusuf, Bayraktar Kürşat, Çakar Murat, Ersoy Ayşın, Hemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option?(2015), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Healthtr_TR
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Sayı 1_p036-059.pdf880.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.