Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2467
Title: Science teachers’ perceptions of the Turkish Elementary Science and Technology Curriculum
Authors: Adal, Elif Ece
Çakıroğlu, Jale
Keywords: İlköğretim
Fen programı
Öğretmen algısı
Elementary
Science curriculum
Teacher’s perception
Issue Date: 2015
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: 1
Abstract: Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin 2006 Fen ve Teknoloji Programı’na ilişkin algılarını ve bu algıların programın içeriğiyle örtüşme düzeyini, programın uygulanma ve benimsenme düzeyinin daha iyi anlaşılması için ortaya koymaktır. 9 Fen ve Teknoloji öğretmeniyle derinlemesine mülakatlar yoluyla keşif odaklı niteliksel bir araştırma yürütülmüştür. Ego-tehdidi ile baş etmek için, veri toplama aracı olarak oyun etkinliği adı verilen görece yeni bir teknik geliştirilmiştir. Toplanan veri, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmenlerin programı uygulamak için çaba sarf ediyor olmalarına rağmen, programı dikkatli bir şekilde incelememelerinden kaynaklı olarak, bu çabalarının boşa gittiğini göstermektedir. Aynı yöntem ile değişen Fen ve Teknoloji Programına ilişkin öğretmen algıları da incelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2467
ISSN: 2149-5438
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eğitim Fakültesi Sayı 1_p094-123.pdf668.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.