Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2443
Title: İŞ SÖZLEŞMESİNDE REKABET YASAĞI
Authors: Akdoğan, İbrahim
Keywords: Sözleşme
İş sözleşmesi
Rekabet Yasağı
Contract
Labour Contract
Competition Ban
Issue Date: 2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmada işçiler ile işverenler arasında oluşan ya da oluşabilecek olan rekabet yasağından bahsedilecektir. Yararlanacağımız mevzuat İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri olacaktır. İş sözleşmesi tarafı olan herhangi bir işçi, bu iş ilişkisi içerisinde işverenin müşterilerine, knowhow potansiyeline veya iş sırlarına nüfuz edebilir. İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin, sözleşmede bulunan belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede ve belirli bir zaman dilimi içerisinde işverenle rekabet etmemesini güvence altına alan işlem “rekabet yasağı sözleşmesi” olarak tanımlanır. Rekabet yasağının en önemli unsurlarından birisi de işçinin sadakat borcunun bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmamızın özünü işverenin haklı menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı rekabet yasağı sözleşmeleri oluşturacaktır. Buna ilişkin olarak Türk Hukukundaki düzenlemelere ilişkin bilgiler çalışmamızın özünü oluşturmaktadır. Rekabet yasağı sözleşmesi hem işverenin haklarını hem de işçinin çalışma ve sözleşme özgürlüğünü ihlâl etmeyecek biçimde yapılması gerekmektedir. Bu anlamda rekabet yasağı sözleşmelerinin hukuken belli geçerlilik şartları bulunmaktadır. Bu şartlara uyulmaksızın yapılan sözleşmelerin durumları, buna ilişkin yaptırımlar ve aşırı yasakların sınırlandırılması da çalışmamızda yer almaktadır. Hukuka uygun bir şekilde düzenlenmiş olan rekabet yasağı sözleşmesine aykırı davranan tarafların sorumlulukları da belirtilmiştir. Şöyle ki; sözleşmeye aykırı davranan tarafın oluşan zararı tazmin etmesi, cezai şartı ödemesi ve aykırılığı durdurması gibi seçenek yaptırımlar bulunmaktadır. Rekabet yasağı sözleşmesini anlatırken sözleşme kavramının da üzerinde durulacaktır. Sözleşmenin tanımı, unsurları, geçerlilik şartları gibi konular da çalışmamızda yer alacaktır. Son olarak, çalışmamıza ilişkin olarak yargı kararlarına yer verilerek uygulama hakkında da bilgi sahibi olunacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2443
Appears in Collections:E-books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10244709.pdf865.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.