Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2439
Title: DİJİTAL OYUNLAR ÜZERİNDEN KARŞI İSTİHBARAT TOPLAMA VE BİLGİ EDİNME: ASSSASSIN’S CREED ÖRNEĞİ
Authors: Tırnovalı, Sercan
Keywords: Dijital Oyun
İstihbarat
Dijital Oyun-İstihbarat İlişkisi
Assassin’sCreed
Digital Game
Intelligence
Digital Game-Intelligence Relationship
Assassin’s Creed
Issue Date: 2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Üçüncü Sanayi Devriminin başlamasını sağlayan bilgisayarın icadı ve dijitalleşme, birçok alanda yer aldığı gibi insanların oyun oynama tarzlarında da değişikliğe sebep olmuştur. Günümüzde insanların yaşamlarında önemli bir yer edinen bilgisayar ve internet, hayatın her alanında etkin bir iletişim aracı olduğu kadar bir oyun oynama aracı da olmaktadır. Özellikle dijital oyun konsolları, akıllı cep telefonları, tabletler ile dijital oyun oynama alışkanlığı her yaştan kitleye etki etmektedir. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dijital oyunlar, yaratıcıları ve yaratılmalarını sağlayanlar tarafından insanların bilinçaltını etkilemek, ideolojilerini yaymak, yaptıklarını, yapmak istediklerini ve yapacaklarını göstermek adına Hollywood yapımı filmler kadar önemli bir araç olmuştur. Özellikle dijital oyunların, çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık yaptığı ve etkili olduğu göz önüne alındığında içlerinde barındırdığı bilinçaltı mesajlarla kişisel gelişimi ve sosyal hayatı etkilediği görülmektedir. Dijital oyunlardan özellikle aksiyon, aksiyon-macera, strateji türünde olanlarıyla savaş, korku, bilim-kurgu, tarih içerikli olanları sahip olduğu sinematikler, bilgiler ve aktardıkları nedeniyle devletlerin güvenlik ve bekaları için önem arz etmektedir. Bu tür ve içerikteki oyunlar, ideolojik, siyasi, teknolojik, biyolojik, askeri, sağlık gibi alanlar hakkında birçok bilgi sunmaktadır. Sunulan bu bilgiler ise, günümüzde ya gerçekleşmiş ya da gerçekleşmek üzere olmaktadır. Bu açıdan ‘Dijital Oyunlar Üzerinden Karşı İstihbarat Toplama ve Bilgi Edinme’ tez konusu olarak seçilmiştir. Bu sebeplerle ele alınan bu çalışmanın amacı, dijital oyun-istihbarat ilişkisini ve dijital oyunların istihbarat kaynaklı kullanılmasının önemini göstermek, dijital oyunların devletler açısından bir karşı istihbarat toplama kaynağı olabileceği kanıtlamak olmaktadır. Ayrıca savaş içerikli dijital oyunların gelecekle ilgili ideolojik, siyasi, teknolojik, askeri bilgileri önceden gösterdiğini ve devletlerin istihbarat toplarken dijital oyunları da göz önüne alması gerektiğini ortaya koymak olmaktadır. Bu tezin amacına ulaşmak için teorik ve uygulamalı aşamalardan geçilmiştir. Tezin teorik kısımlarında niteliksel araştırma yöntemi kullanılarak istihbarat ve dijital oyun alanında yazılmış kitaplar, tezler, makaleler, raporlar, incelenmiş; uygulamalı kısmında ise, bir kısım dijital oyun oynanıp içerik analizi yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2439
Appears in Collections:E-books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10238652.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.