Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGHOLAMTOOBANİ, Aliasghar-
dc.date.accessioned2019-06-22T08:34:12Z-
dc.date.available2019-06-22T08:34:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2437-
dc.description.abstractKüreselleşme ile dünyada ortaya çıkan rekabet ortamında örgütlerin verimliliğinin artırılması, örgütün çevresine ayak uydurabilmesi ve gelişmesi, örgütün fark yaratabilmesi çalışanların özverili katkılarına, motivasyonlarına ve iş doyumlarına bağlıdır. Bu araştırmanın amacı İran‟ın Tahran kentinde tekstil sektöründe çalışan kişilerin iş doyumlarının belirlenmesidir. Bu araştırma ile İran‟ın Tahran şehrinde tekstil sektöründe çalışan kişilerin iş doyumları açısından incelenmiştir Bu nedenle araştırmada nicel araştırma modellerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS for Windows programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre MİDÖ doyum puanları cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumu, çalışma yılı, çalışma şekli açısından farklılık göstermemektedir. Buna rağmen MİDÖ doyum puanları çalışma ortamından memnuniyet, haftalık çalışma süresi, mesleği isteyerek seçme değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre İran‟ın Tahran kentinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş görenlerin iş doyum düzeyleri ortalama 3.39±0.46 (3.40) olup, ortalamanın üzerindedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectİş doyumutr_TR
dc.subjectİrantr_TR
dc.subjectTahrantr_TR
dc.subjectTekstiltr_TR
dc.subjectJob satisfactiontr_TR
dc.subjectIrantr_TR
dc.subjectTehrantr_TR
dc.subjectTextilestr_TR
dc.titleTEKSTİL SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU: İRAN CUMHURİYETİ TAHRAN ŞEHRİNDE BİR UYGULAMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIncreasing the productivity of organizations in the competitive environment that is emerging in the world with globalization depends on the self-sacrificing contributions of the employees, their motivation and job satisfaction. The aim of this research is to determine the job satisfaction of people working in the textile sector in Iran (Tahran). This study investigates the job satisfaction of the people working in the textile industry in Tehran, Iran. For this reason, relational screening model which is a quantitative research model was used in the research. For the analysis of the data, SPSS for Windows program was used. According to the findings obtained in the study, the mean scores of CMVS did not differ in terms of gender, age, marital status, income status, year of study, working style. Despite this, the satisfaction scores of the MSDS vary according to the satisfaction of the working environment, the duration of the weekly study, and the willingness to select profession. According to the findings obtained in the research, the job satisfaction level of the workers working in the textile sector in Tehran city of Iran is 3.39 ± 0.46 (3.40), which is above the average.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber72tr_TR
Appears in Collections:E-books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10230510.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.