Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2437
Başlık: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU: İRAN CUMHURİYETİ TAHRAN ŞEHRİNDE BİR UYGULAMA
Yazarlar: GHOLAMTOOBANİ, Aliasghar
Anahtar kelimeler: İş doyumu
İran
Tahran
Tekstil
Job satisfaction
Iran
Tehran
Textiles
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Küreselleşme ile dünyada ortaya çıkan rekabet ortamında örgütlerin verimliliğinin artırılması, örgütün çevresine ayak uydurabilmesi ve gelişmesi, örgütün fark yaratabilmesi çalışanların özverili katkılarına, motivasyonlarına ve iş doyumlarına bağlıdır. Bu araştırmanın amacı İran‟ın Tahran kentinde tekstil sektöründe çalışan kişilerin iş doyumlarının belirlenmesidir. Bu araştırma ile İran‟ın Tahran şehrinde tekstil sektöründe çalışan kişilerin iş doyumları açısından incelenmiştir Bu nedenle araştırmada nicel araştırma modellerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS for Windows programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre MİDÖ doyum puanları cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumu, çalışma yılı, çalışma şekli açısından farklılık göstermemektedir. Buna rağmen MİDÖ doyum puanları çalışma ortamından memnuniyet, haftalık çalışma süresi, mesleği isteyerek seçme değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre İran‟ın Tahran kentinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş görenlerin iş doyum düzeyleri ortalama 3.39±0.46 (3.40) olup, ortalamanın üzerindedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2437
Koleksiyonlarda Görünür:E-books

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10230510.pdf1.76 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.