Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2437
Title: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU: İRAN CUMHURİYETİ TAHRAN ŞEHRİNDE BİR UYGULAMA
Authors: GHOLAMTOOBANİ, Aliasghar
Keywords: İş doyumu
İran
Tahran
Tekstil
Job satisfaction
Iran
Tehran
Textiles
Issue Date: 2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Küreselleşme ile dünyada ortaya çıkan rekabet ortamında örgütlerin verimliliğinin artırılması, örgütün çevresine ayak uydurabilmesi ve gelişmesi, örgütün fark yaratabilmesi çalışanların özverili katkılarına, motivasyonlarına ve iş doyumlarına bağlıdır. Bu araştırmanın amacı İran‟ın Tahran kentinde tekstil sektöründe çalışan kişilerin iş doyumlarının belirlenmesidir. Bu araştırma ile İran‟ın Tahran şehrinde tekstil sektöründe çalışan kişilerin iş doyumları açısından incelenmiştir Bu nedenle araştırmada nicel araştırma modellerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS for Windows programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre MİDÖ doyum puanları cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumu, çalışma yılı, çalışma şekli açısından farklılık göstermemektedir. Buna rağmen MİDÖ doyum puanları çalışma ortamından memnuniyet, haftalık çalışma süresi, mesleği isteyerek seçme değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre İran‟ın Tahran kentinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş görenlerin iş doyum düzeyleri ortalama 3.39±0.46 (3.40) olup, ortalamanın üzerindedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2437
Appears in Collections:E-books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10230510.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.