Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2400
Title: BARRIERS AND FACILITATORS AND THE ROLE OF KNOWLEDGE BROKERS AT KNOWLEDGE SHARING AMONG STUDENT “A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY”
Authors: Shakouri Youvalari, Taghi
Keywords: Bilgi paylaşımı
Bilgi yönetimi
Bilgi paylaşım kolaylaştırıcıları
Bilgi Paylaşım Engelleri
Bilgi Aracıları
Knowledge Sharing
Knowledge management
Knowledge sharing facilitators
Knowledge sharing Barriers
Knowledge Brokers
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bilgi paylaşımı, yeni organizasyonun, rekabetçi pazar yerinde organizasyonel performansı yenilemek ve geliştirmek için planladığı önemli bir parçasıdır. Bilgi paylaşımı, çeşitli bilim adamları tarafından çözüm sunma ya da işlev ve önemi hakkında yeni fikirler açılması için açıklanmıştır. Bu çalışma, bilgi paylaşımını ve bileşeni perspektiften anlatmayı ve bilgi temelli örgüt grupları içindeki paylaşım sistemlerine odaklanmayı deniyor. Bilgi yaratma ana üyesi olarak Enstitüler Organizasyon, bilgi paylaşım gruplarının performansına oldukça bağımlıdır. Bu çalışmada ,bir araştırma yaklaşımı kullanılır ve bir anket yapılarak birincil veriler toplanır. Toplanan veriler, SPSS ve Smart-PLS de korelasyon ve regresyon modeli gibi farklı istatistiksel testler uygulanarak analiz edilmiştir. Raporun araştırma bulguları, bilgi brokerinin engellerin rolünü azaltmaya ve kolaylaştırıcı rolünü geliştirmeye yönelik güçlü olumlu etkileri olduğuna işaret ediyor.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2400
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516903.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.