Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2368
Title: OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AGRESYONUN ÇOCUK RESİMLERİNE YANSIMASI
Authors: Yıldırım, Ezgi
Keywords: Okul Öncesi
Çocuk Resimleri
Agresyon
Saldırganlık
Pre-school
Chilren’s drawings
Aggression
Issue Date: 2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Resim birçok uzman tarafından çocuğun kişiliğini değerlendirmede kullanılan araçlardan biri olarak nitelendirilmektedir. Çocuklar resim aracılığı ile duygu ve düşüncelerini dışa yansıtabilmektedir. Bu düşünceden hareketle mevcut çalışma, agresyonun çocuk resimlerine yansımasını araştırma amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya; devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, 5-6 yaş grubu, 42 kız 43 erkek çocuk olmak üzere toplam 85 çocuk katılmıştır. Tüm çocuklara sosyal davranış ölçeği uygulanmış ve çocukların fiziksel- ilişkisel saldırganlık düzeyleri belirlenmiştir. Çocuklardan bütün bir insan figürü, “Evimde Bir Akşam Yemeği” konulu bir resim ve “Okuldaki Oyun Saatim” konulu bir resim çizmeleri istenmiştir. Çocuklara her çizim için 12 farklı renkte boya kalemi verilmiştir ve çocuklar çizimlerini tercih ettikleri renklerde yapmıştır. İnsan figürü çizimleri, Koppitz’in 9 duygusal göstergenin varlığına göre belirlemiş olduğu Bir Adam Çiz Test’i kullanılarak analiz edilmiştir. “Evimde Bir Akşam Yemeği” ve “Okuldaki Oyun Saatim” konulu resimler ise çalışmacı tarafından hazırlanan “Şema”, "İfade", "İçerik", "Oran", "Çizgi" ve “Alan” boyutlarını içeren Resim Değerlendirme Ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir. Çocuklar Resim Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları puanlara göre riskli, şüpheli ve normal olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. İnsan figürü analizleri sonucunda saldırganlığa sahip olan çocukların çizimlerinde asimetri olduğu görülmüştür. Ayrıca, "Evimde Bir Akşam Yemeği" konulu resmin "Şema", "İfade", "İçerik", "Oran" ve "Çizgi" boyutları ile saldırganlık düzeyi arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte "Okuldaki Oyun Saatim" konulu resmin de"Şema", "İfade", "İçerik", "Oran", "Çizgi" ve “Alan” boyutları ile saldırganlık düzeyi arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, saldırganlık düzeyi ile renk tercihi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2368
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
511411.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.