Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2354
Title: E-TİCARETİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Authors: Karimli, Gafar
Keywords: E-Ticaret
E-Ticarette Tüketici Davranışları
Tüketici davranışları
Sosyal Medya
Sosyal Medya da Tüketici Davranışlar)
E-Commerce
Consumer Behaviours in E-Commerce
Consumer Behaviours
Social Media
Consumer Behaviours in Social Media
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Günümüzde sosyal medyanın gelişmesi ve yaygın kullanılmağa başlanması, e-ticaret kavramının daha da kuvvetlenmesine yol açmıştır. İnsanların kendilerini ifade edebildiği ve arkadaşları ile bağlantı kura bildiği sanal ortam olan sosyal medya, eticaretin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu tezin yazılmasında genel amaç e-ticaretin tüketicilere sağladığı faydaları açıklamak ve geleneksel ticaretle olan farkını ortaya koymaktır. İnsanlar sosyal medyada gezinirken gördüğü reklamlara, e-broşürlere ve benzeri özelliklere olan ilgilerinin öğrenilmesinde tezin amaçları arasında yer almaktadır. Çalışmanın teorik kısmı 3 bölümden oluşmaktadır. İlk olarak e-ticaretin gelişimi, tüketiciler açısından avantajları ve dezavantajları vb. kavramlara değinilmiştir. 2-ci bölümde Tüketici davranışları, bu davranışları etkileyen faktörlere değinilmiş ve 3-cü bölümde sosyal medya ele alınmıştır. Son olarak Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları arasında araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada güvenirlilik testleri yapılmış ve alınan veriler doğrultusunda analizler yapılmıştır. Yapılan testlerden güvenin ve bağımlılığın insanların internetten ürün satın almasını pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2354
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504417.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.