Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2347
Title: IMPACT OF AFGHANISTAN GOVERNMENT SUPPORT ON SMES’ GROWTH LEVEL THE CASE OF AREDP COVERED SMES IN HERAT PROVINCE
Authors: Barakzai, Kaihan
Keywords: Ekonomik Kalkınma
Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı
Afganistan Kırsal Kalkınma Programı
Orta ve Küçük Boy İşletmeler (Kobi)
Kobi Büyüme Seviyesi
Afganistan Devlet Desteği
Economic Development
Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)
Afghanistan Rural Development Program (AREDP)
Small and Medium Enterprise (SME)
SME Growth level
Afghanistan Government Support
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: AREDP programı 2011 yılından bu yana Afganistan'ın hükümet destekli KOBİ'leri geliştirme programlarının içinden en büyüğü olarak tanımlanabilir. Bu araştırmanın en önemli amaçlarından biri ise bu program desteğinin KOBİ'ler üzerindeki etkisini yani KOBİ’ler üzerinde olumlu bir büyüme etkisinin Afganistan’ın Herat ilinde oluşup oluşmadığını araştırmaktır. Bu bölgede yer alan 146 KOBİ içinden 127 tanesi seçilerek 4 yıllık süreç incelenmiştir. Böylelikle araştırmada panel veri seti kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda KOBİ'lerin doğrudan, dolaylı ve toplam çalışanlarının sayısı büyümeyi etkileyen değişken olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın bağımlı değişkenleri doğrudan, dolaylı ve toplam KOBİ çalışanlarının sayısı olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda ise Afganistan için sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayabilmek adına hükümetin KOBİ desteği vermesi gerektiğini vurgulayan bulgular elde edilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/2347
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503185.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.