Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2057
Title: READING SYLVIA PLATH’S POETRY THROUGH CONTEMPORARY LITERARY THEORY
Authors: Karakoç, Murat
Keywords: Plath
Şiir
İngiliz Edebiyatı
Edebi Teori
Plath
Poetry
English Literature
Literary Theory
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu tez Sylvia Plath şiirini, edebiyat ve şiirsel söylem için bir eleştiri alanı olarak öngörülen çağdaş edebi teoriler ışığında tekrar okumaktadır. Bu çalışmanın ana yaklaşımı tek bir teori çerçevesinde olmayacak çünkü Sylvia‘nın şiirleri geniş çaplı, farklı konulara dokunabilen şiirlerdir. Sylvia‘nın uygun şiirleri psikanaliz, feminist ve postmodernist teoriler ile incelenecektir. Onun hayatı ve şiiri herzaman bir karmaşa olarak görülse de, birçok eleştirmen ve araştırmacı tarafından ilgi gösterilmiştir. Yazmadaki başarısı hayatındaki parçalanmışlıktan gelmektedir ve keskin kalemi aslında yaşanmışlıklarının ürünüdür. Bu tezdeki amacım Sylvia Plath şiirini çağdaş edebi teoriler ışığında incelemek ve onun sanatını, yaşadığı dönem ve hayatıyla bağdaştırmaktır. İlk bölüm Plath‘ın ‘Daddy’, ‘Medusa’, ‘Edge’ ve ‘Contusion’ şiirlerini 50‘li ve 60‘lı yılların Amerika‘sında edebi bir trend olarak ortaya çıkan ‗Gizdökümcü Şiir‘ akımının bir parçası olarak psikanalitik bir incelemeyi içermektedir. Bu, tutucu yaklaşımlara karşı tabuların yıkıldığı bir dönemdir ve Sylvia‘da bu akımın en önemli temsilcilerinden birisi olmuştur. Sylvia‘nın ebeveynlerinden ve çocukluğundan nasıl etkilendiğini ve bunu şiirine nasıl yansıttığını inceleyeceğim. İkinci bölüm ise Sylvia Plath şiirini feminist bir okumayı içerecek. Mitolojik bir alegori olan ‘Two Sisters of Persephone’ adlı şiirinde kadın ruhunu ifade etme amacıyla Sylvia‘nın nasıl mitolojik dokundurmalar kullandığını göreceğiz. Şiir Plath‘ın zamanındaki kadın rolünü anlatan yerinde bir kurgulama ortaya çıkarmaktadır. Daha sonra onun son dönem şiirine örnek olarak ünlü ve intihar odaklı bir eser olan ‗Lady Lazarus’ şiirini inceleyeceğim. Bu şiirde o, derin intiharvari metaforların yanında toplumdaki güçlü kadın rolünü aramaktadır. Kocası Ted Hughes‘u bir akıl hocası olarak algılamaktadır; fakat birtakım intihar girşimleriyle yeni bir kadın olmayı ve erkeği alt etmeyi arzulamaktadır. Ted Hughes‘a odaklanan ‘The Jailer’ feminizm bölümünün son şiiridir. Şiirde yazar, kocasını kendi özgürlüğünü engelleyen ana etken olarak ortaya koymaktadır. Sylvia Plath şiirinin postmodern eğilimleri üçüncü bölümde incelenecektir. Sylvia Plath şiirini oldukça etkileyen soykırım imgeleri postmodern bölümün başlıca inceleme konusu olacak. Yazarın en ünlü iki şiiri ‘Daddy’ ve ‘Lady Lazarus’ bu bölümde yine ortaya çıkacak çünkü bunlar Plath‘ın soykırım söyleminin en iyi örnekleridir. Son olarak, İkinci Dünya Savaşının insanlar üzerinde ne kadar kötü etkileri olduğunu anlatan ‘Mary’s Song’ bu bölümün incelenen en son şiiri olacak. Çalışmanın sonuç bölümünde Sylvia Plath‘ın yazarlığı ve ona yazmakta ilham veren herşey gözden geçirilecek.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2057
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432538.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.