Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1997
Title: LOJISTIK YÖNETIMINDE ÖZEL NITELIKLI KARGOLARIN HAVAYOLU ILE TA INMASINDA MÜ TERI TERCIHLERININ BELIRLENMESI
Authors: Derici, Sultan
Keywords: Hava Kargo Tasımacılıgı
Özel Nitelikli Kargolar
Müsteri Tercihleri
Air Cargo Transport
Special Loads
Customer Preferences
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ
Abstract: Dünyada sivil hava kargo tasımacılıgı yirminci yüzyıl basında posta tasımacılıgı ile baslamıstır. Günümüzde ise çok farklı ürün çesitleri ile müsterilerine hizmet vermektedir. Sivil hava kargo tasımacılıgının tercih edilmesindeki en önemli etken zaman kısıtını iyi kullanmasıdır. Diger tasıma türlerinden bariz bir sekilde hızlı olması, cografi ve siyasal kosullardan en az derecede etkilenmesi tercih sebebi olmasını saglamaktadır. Bazı sartlarda alternatifsiz olmasına ragmen sivil hava kargo tasımacılıgının sürekli bir gelisim içinde oldugunu söyleyebiliriz. Özellikle 1970’lerden sonra sadece kargo ve kurye tasıyıcı özelligi olan isletmelerin ortaya çıkmasıyla rekabet olusmus, bu isletmeler kargo ve kurye pazarına yenilikçi ürünler sunmuslardır. Müsteri talepleri dogrultusunda gelistirilen yeni ürünler diger ürünlere göre daha pahalı ürünler olmasına karsın, sagladıkları avantajlar nedeniyle tercih sebebi olmaktadır. Bu isletmeler kendilerine özgü yönetim, organizasyon ve operasyon yapılarıyla yolcu tasıyan havayolu isletmelerinden ayrılmaktadırlar. Kurdukları tasıma aglarıyla ismini bile duymadıgımız ülkelere ve sehirlere hızlı bir sekilde gönderinizi teslim etmektedirler. Havayolu kargo tasımacılıgının kabul, depolama ve tasıma kuralları da geçen süre içinde belirlenmis olmakla birlikte uygulamalar düzenli bir sekilde teknolojideki gelismelere ve hava kargo otoritelerinin tavsiyelerine paralel olarak güncellenmektedir. Havayolu kargo göndericileri diger tasıma türleri göndericileri gibi fiyata karsı hassastırlar. Tasıma ücretleri ise diger tasıma türlerinden daha yüksek oldugu için göndericilerin hassasiyetleri daha fazla olmaktadır. Havayolu kargo tasıyıcıları ise bu engeli asabilmek için ürün çesitlendirmesine gitmektedirler. Bu çalısmamızda sivil hava kargo tasımacılıgının tarihsel gelisimiyle ve lojistik terimleriyle birlikte hava kargo tasımacılıgına ait kurallar ile özel nitelikli kargoların kabul, depolama ve tasıma kuralları incelenmistir. Çalısmanın ikinci bölümünü ise hava kargo tasıyıcılarına ayırdık. Hava kargo tasıyıcılarının maliyet kalemleri, fiyatlandırma stratejileri ve müsteri memnuniyeti iliskisi incelendi. Çalısmanın arastırma bölümünde ise hava kargo tasımacılıgında müsteri tercihlerini etkileyen faktörleri belirledik ve bu faktörlerin önem derecelerin arastırdık. Hava kargo pazarına sürülebilecek yeni bir ürünün piyasadan pay alabilmesi ve piyasada kalıcı olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektigini inceledik. Çalısmamızın hem havayolu kargo tasıyıcılarına hem de göndericilerine yeni ürünlerin piyasaya sunulmasında yol gösterici olacagına inanıyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1997
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426143.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.