Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1992
Title: BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE SONUÇLARI
Authors: Bayramov, Oruj
Keywords: Dış Ticaret Politikası
İhracat
İthalat
Yabancı Yatırım
Ticari İlişkiler
Foreign Trade Policy
Export
Import
Foreign Investment
Trade Relations
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmada Bağımsızlık Sonrası Azerbaycanın Dış Ticaret Politikası ve Sonuçları araştırılmış, detaylı incelenmesi yapılmaya çalışılmıştır. İlk önce Azerbaycan ekonomisi hakkında genel bilgiler verilmiş, Azerbaycanın Sovyetler Birliği ve sonrasındakı ülke ekonomisi dönemlere ayrılarak incelenmiştir. İkinici bülümde dış ticaret politikası kavramı, dış ticaretin tarihsel yapısı, amaç ve araçları açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuncu bölüm olan üçüncü bölümde Azerbaycanın Dış Ticaret Politikası araştırılmış, ülkenin Dış Ticaretinde İthalat, İhracat ve Yabancı Yatırımlar gerekli tablolarla analiz edilmiş ve yıllara göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Azerbaycanın Dış Ticaret politikasında önemli yeri tutan Pertol ve Doğal Gaz sektörü detaylıca araştırılmış ve ülke ekonomisine vediği katkılar değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Petol Dışı sektör hakkında da gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bu bölümde Azerbaycanın Ticari İlişkileri ayrıca bir alt başlık olarak araştırılmış, bir çok ticari kurumlarla yapmış olduğu anlaşmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Bunun yanı sıra Azerbaycanda Gümrük Tarifeleri adı altında ayrıca başlık konulmuş ve Azerbaycanda uygulanan Gümrük Vergileri incelenmeye alınmış, gerekli maddelerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bağımsızlık sonrası Azerbaycanın dış ticaretinde önemli yerlerden birini tutan Yabancı Yatırımlara da baş vurulmuş ve gerekli tablolarla açıklanmaya çalışılmıştır. Ülkede ki yatırım alanları değerlendirilmiş, kısa alt başlıklarlara bölünerek gösterlimliştir. Son olarak Azerbaycan-Türkiye Ticari İlişkileri araştırılmış, karşılaştırmalarla incelenmeye alınmıştır. Sonuç kısmında Azerbaycanın Dış Ticretin Politikasındakı sorunlara deyilmiş, gerekli önlemlerin uygulanması öngörülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1992
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426138.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.