Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1968
Title: THE PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE BENEFITS OF AND BARRIERS TO TECHNOLOGY AIDED EFL
Authors: Mohammed, Mahmood İmad
Keywords: Teknoloji Destekli Dil Öğretimi (TAEFL)
Tutum
Engeller
Dil Eğitimini Kolaylaştıran Teknoloji (TAEFL)
Technology Aided English As A Foreign Language (TAEFL)
Attitudes towards TAEFL
Benefits of and Barriers to TAEFL
Frequency of Using Technology
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmada Yabancı dil öğretiminde öğretmen ve öğrencilerin teknolojinin sağladığı yararlar, karşılaşılan sorunlar ve engeller hakkında görüşleri alınmıştır. Araştırma Kuzey Irak Erbil kentindeki Selahaddin üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümündeki 50 öğretmen ve 130 öğrenciden anket yoluyla veri toplanmıştır. Ayrıca 10 öğretmen ve 10 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Araştırmada hem öğretmenlerin ve hem de öğrencilerin yabancı dil öğretimine teknolojinin entegre edilmesine karşı olum tutum sahibi olmalarına karşın, bu okullarda yeterli teknolojinin bulunmadığı ya da mevcut teknolojiyi öğrencilerin kullanmadıkları bazı engellerle karşılaştıkları sonucuna varılmıştır. Bu engellerin başında yetersiz teknolojik donanım, bilgi ve zaman yetersizliği ve eğitim eksikliği bulunmaktadır. Araştırma sonunda gerekli öneriler yapılmıştır. Bu önerilerden bazıları teknoloji için yeterli finansman sağlanmalı, teknoloji kullanımına yönelik eğitim programları düzenlenmelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1968
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426102.pdfTez dosyası1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.