Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1821
Title: TÜRKİYE’DE ŞEHİRLEŞMEYE BAĞLI OLARAK GELİŞEN KÜLTÜREL PRATİKLER
Authors: Yaman, Öznur
Keywords: Türkiye
Kültür
Şehir
Arabesk
Tüketim
Turkey
Culture
Urban
Arabesque
Consumption
Issue Date: 2013
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Sosyal bilimlerde çok tartışmalı bir kavram olan kültür, toplumların tarih boyunca biriktirdikleri bilim, dil, sanat, felsefe, örf ve adetlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Geçmişten günümüze kadar oluşan değer kalıpları kültürün temelini oluşturur. Kültür toplumun bir parçası olan insanı ve insan gruplarını topluma bağlayan davranış ve düşünüş biçimidir. Günümüzde şehirler, şehirleşmeye sebep olan itici ve çekici birçok faktörün etkisi ve ekonomik gelişmelerle birlikte insanlara farklı yaşam tarzları sunmaktadır. Bu yaşam tarzları birçok kültürel pratiğin gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye’de şehirleşmeye bağlı olarak gelişen kültürel pratikler bu araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada şehir ile ilgili temel kavramlar, dünyada ve Türkiye’de şehirleşmenin gelişimi incelenmiştir. Araştırmamızın son bölümünde köyden şehre göç edenlerin, şehir kültürü içinde şehirleşmeye çalışma çabaları araştırılmıştır. Bazen şehre tepkiyi, bazen köye özlemi dile getiren bir alt kültür olarak ortaya çıkan arabesk kültür incelenmiştir. Arabesk kültürün Türkiye’de şehir yaşamına yansımalarına yer verilmiştir. Türkiye’de özellikle 80’li yıllardan sonra değişen ekonomik sistemin etkisiyle ortaya çıkan tüketim kültürü ile birlikte gelişen pratikler ve bu pratiklerinin Türkiye’de şehir yaşamına yansımaları araştırılmıştır. Değişen yaşam tarzları, mekânları, kitle iletişim araçları, reklamcılık iletişim, ev hanesinin tüketici olması, yemek kültürü gibi gelişen pratikler incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1821
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
349144.pdfTez dosyası845.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.