Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1489
Title: BAKİRKÖY BÖLGESİ ÖRNEĞİNDE ŞEHİR GÜVENLİĞİNDE EMNİYET VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ
Authors: Özgüler, Harun
Keywords: Emniyet
Belediye
Güvenlik
Şehir Güvenliği
Suç
Ceza
Police
Municipality
Security
City Security
Crime
Punishment
Issue Date: 2012
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Şehir güvenliğin de vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanmasını, suç işlemeye yönelik davranışta bulunanların önlenmesini, bu fiilleri gerçeklerştirenlerin yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını sağlayan emniyet teşkilatı halkın güvenliğini sağlamakla görevlidir. Belediye ise vatandaşların sehir içerisinde ki hizmetlerini üstlenir kentin ulaşım, aydınlatma, su, elketirik, sosyal ve kültürel gibi değişen dünyanın koşallarına göre oluşturduğu yeni hizmetlerle vatandaşları hizmetini karşılamaktadır. Emniyet ve belediye görev tanımlarından da anlaşılacağa üzere vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaktadırlar. Bakırköy bölgesi örneğinde şehir güvenliğinde emniyet belediye ilişkileri konulu çalışmada şehir güvenliği konusunda emniyet ve belediye kurumlarının ortak paylaşımlarını ve bu kurumların içeriklerini açıklayarak görev ve sorumluluklarını belirtiyoruz. Görev tanımlamalarında belediye ve emniyet ilişkleri belirgin örneklerle anlatılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1489
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKİRKÖY BÖLGESİ ÖRNEĞİNDE ŞEHİR GÜVENLİĞİNDE EMNİYET VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası621.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.