Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3463 to 3482 of 5361 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Objective analysis of voice changes in a hemodialysis session and its correlation with ultrafiltrationOzpinar Haydar; Tekiner Ismail Hakki; Karaman Olcay; Kurt Yunus
2016Occurrence and characteristics of extended spectrum beta-lactamases-producing Enterobacteriaceae from foods of animal originAda Sibel; Suna Hande Tanberkan; Elkonca Fuat; Karakaya Ismail
2018Occurrence and molecular characterization of different virulence-associated genes of Cronobacter sakazakii isolates from some foods and dust samplesOzbek Nil; Baysal Asli
2016Occurrence of ESBL-Producing Enterobacteriaceae in Red Meat SamplesCaliskan Dilek
10368165.pdf.jpg2020OFĠS YAPILARINDA KULLANILAN GĠYDĠRME CAM CEPHE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR AÇIDAN ENERJĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠN ĠNCELEMESĠKOCA, BERNA; ULUSLARARASI HUKUKTA ĠNSANLIĞA KARġI SUÇLARIN TANIMLANMASI
418510.pdf.jpg2016OFİS ÇALIŞMALARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGürler Turan, Özlem
102300411.pdf.jpg2019OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİAKTAN, Rahmiye Nur
102300411.pdf.jpg2019OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİAKTAN, Rahmiye Nur
407079.pdf.jpg2015OKUL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİYılmaz, Ferhat
10387561.pdf.jpg2021OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİSÖNMEZ, Caner
10236802.pdf.pdf.jpg2019OKUL MÜDÜRLERİNİN MUHAKKİKLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BAĞCILAR, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ZEYTİNBURNU ÖRNEĞİ)DAL, Selahattin
407062.pdf.jpg2015-07OKUL MÜDÜRLERİNİN MÜZİK DERSİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖĞRETİMSEL LİDERLİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (İSTANBUL-BAĞCILAR ÖRNEĞİ)Aksan, Ertunç
481914.pdf.jpg2017OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İŞ TATMİNİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİYıldız, Salih
10313570.pdf.jpg2019OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETĠCĠLERĠ VE ÖĞRETMENLERĠN DAĞITIMCI LĠDERLĠK VE ORTAK KARAR ALMAYA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESSadoula, Gkioultzan
10313570.pdf.jpg2019OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETĠCĠLERĠ VE ÖĞRETMENLERĠN DAĞITIMCI LĠDERLĠK VE ORTAK KARAR ALMAYA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠSadoula, Gkioultzan
10090070.pdf.jpg2015OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ (ÜSKÜDAR ÖRNEĞĠ)KUNUK, Mehmet
10258581.pdf.jpg2019OKUL ÖNCESİ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLLERİ İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE OYUN DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİÖZTÜRK, Fatma Duygu
10333890.pdf.jpg2020OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN EBEVEYNLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASICENGİZ SALTUK, Müzeyyen
10333890.pdf.jpg2020OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN EBEVEYNLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASICENGİZ SALTUK, Müzeyyen
511411.pdf.jpg2018OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AGRESYONUN ÇOCUK RESİMLERİNE YANSIMASIYıldırım, Ezgi