Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4688 to 4707 of 7507 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Objective analysis of voice changes in a hemodialysis session and its correlation with ultrafiltrationOzpinar Haydar; Tekiner Ismail Hakki; Karaman Olcay; Kurt Yunus
KPD-64436-RESEARCH_ARTICLE-DURAN.pdf.jpg2023Objective: In this study, it is aimed to comparatively examine early maladaptive schemas and attachment in close relationships in individuals with and without social anxiety. Social anxiety is defined as an excessive fear of eating, speaking, vomiting or blushing in the presence of other people. The emotional relationship and communication between the baby and the pa-rent or caregiver is defined as attachment. It is thought that the attachment attitudes adopted in childhood and adolescence continue in adulthood as well. The schema is formed as a result of the child's bonding with the people around him, value, autono-my and realistic expectations, usually as a result of traumatic experiences or miscommunication with the caregiver, and this reveals inappropriate perceptions of people about himself and the outside world.Method: This research was conducted using the com-parative relational screening method. The sample of the study, which was selected with the simple ran-dom sampling model, consists of people between the ages of 18-65 living in the city of Istanbul. Data col-lection tools used in the research; Personal Information Form, Liebowitz Social Anxiety Scale, Young Schema Scale and Experiences in Close Relationships Inventory II. The data collected for this research were analyzed with the SPSS 25 program.Results: Considering the findings of the research, it is seen that there is a relationship between Social Phobia and Attachment and that early maladaptive schemas play a partial mediator role in this relation-ship.Conclusion: The findings obtained in the study were discussed in conjunction with other studies in the literature.Duran, Buse
Nutrition_Vol9_No1_p_147-157.pdf.jpg2020Obsessive beliefs and quality of life in women with vaginismusHAMZACEBİ, OZGE
2016Occurrence and characteristics of extended spectrum beta-lactamases-producing Enterobacteriaceae from foods of animal originAda Sibel; Suna Hande Tanberkan; Elkonca Fuat; Karakaya Ismail
10.21497-sefad.328625-325110.pdf.jpg2016Occurrence and characteristics of extended spectrum beta-lactamases-producing Enterobacteriaceae from foods of animal originTekiner, Ismail Hakki
2018Occurrence and molecular characterization of different virulence-associated genes of Cronobacter sakazakii isolates from some foods and dust samplesOzbek Nil; Baysal Asli
2016Occurrence of ESBL-Producing Enterobacteriaceae in Red Meat SamplesCaliskan Dilek
426.pdf.jpg2020OECD Ülkelerinin Gelişmişlik Düzeyleri ile Öğrencilerin Fen Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiÖZCAN, Hasan
10368165.pdf.jpg2020OFĠS YAPILARINDA KULLANILAN GĠYDĠRME CAM CEPHE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR AÇIDAN ENERJĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠN ĠNCELEMESĠKOCA, BERNA; ULUSLARARASI HUKUKTA ĠNSANLIĞA KARġI SUÇLARIN TANIMLANMASI
10493262.pdf.jpg2022OFİS ÇALIŞANLARININ BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ İLE BELİRLENEN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN VE VÜCUT YAĞ ORANLARININ SERUM D VİTAMİNİ İLE İLİŞKİSİÜSTÜN, Burcu İlayda
418510.pdf.jpg2016OFİS ÇALIŞMALARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGürler Turan, Özlem
85.pdf.jpg2021OKLUZAL FAKTÖRLERİN TEMPOROMANDİBULAR DÜZENSİZLİKLER İLE İLİŞKİSİKAYA BURSA, Aslı Pelin
10539192.pdf.jpg2023OKSİDATİF DNA HASARI VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN KANSERDEKİ ROLÜDURMAZ, Ceyda
10415824.pdf.jpg2021OKUL ÇAĞI ÇOCUKLAR ĠÇĠN ĠAÜ GÜRÜLTÜDE KONUġMAYI ANLAMA TESTĠ: BĠR GEÇERLĠLĠK ÖN ÇALIġMASIGÖRGÜLÜ, Mümine
102300411.pdf.jpg2019OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİAKTAN, Rahmiye Nur
102300411.pdf.jpg2019OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİAKTAN, Rahmiye Nur
407079.pdf.jpg2015OKUL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİYılmaz, Ferhat
416.pdf.jpg2020Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyleri ile Öğretmenlerin Okul İklimi Algıları ve Motivasyonları Arasındaki İlişkiBAKKAL, Mahir
373.pdf.jpg2017Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerini Algılamanın ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ve Evlilik Doyumu Üzerindeki EtkisiSARIDEMİR, Tülay
327.pdf.jpg2017Okul Müdürlerinin Müzik Dersi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretimsel Liderlik Tutumlarının İncelenmesiAKSAN, Ertunç