Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2531 to 2550 of 7911 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
10277702.pdf.jpg2019HABERDE YÖNLENDĠRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA: AZERĠ VE ERMENĠ HABER SĠTELERĠNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ YAYINLANAN HABERLERĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠGASIMLI, Laman
10277702.pdf.jpg2019HABERDE YÖNLENDĠRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA: AZERĠ VE ERMENĠ HABER SĠTELERĠNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ YAYINLANAN HABERLERĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZİgasımlı, laman
10277702.pdf.jpg2019-06HABERDE YÖNLENDİRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA : AZERİ VE ERMENİ HABER SİTELERİNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABERLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİGasımlı, Laman
HADOOP VE MAPREDUCE TEKNOLOJİSİ ARACILIĞIYLA GIDA-TABANLI.pdf.jpg2016-07HADOOP VE MAPREDUCE TEKNOLOJİSİ ARACILIĞIYLA GIDA-TABANLI MOBİL UYGULAMALAR İÇİN BİR ARAMA HİZMETİÇifçi, Mehmet Akif
Hadoop_ve_Mapreduce_Teknolojisi_Aracılığıyla_Gıda_Tabanlı_Mobil_Uygulamalar_için_bir_Arama_Hizmeti.pdf.jpg2016HADOOP VE MAPREDUCE TEKNOLOJİSİ ARACILIĞIYLA GIDA-TABANLI MOBİL UYGULAMALAR İÇİN BİR ARAMA HİZMETİÇİFÇİ, Mehmet Akif
10486598.pdf.jpg2022HAFĠF DÜZEY OTĠZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN DĠKOTĠK DĠNLEME BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠAKSAN KÖPRÜ, Hacer
10309768.pdf.jpg2019HAFIZLIK EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLERİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMADEMİR, Kevser
10309768.pdf.jpg2019HAFIZLIK EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLERİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMADEMİR, Kevser
rovsen4.pdf.jpg2013Hakas Folklorundaki Haycılık Geleneği ve Kılık Değiştirme MotifiROVSEN, ALIZADE
2012-05Hakas Folklorundaki Haycılık Geleneği ve Kılık Değiştirme Motifi.4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları SempozyumuALİZADE, RÖVŞEN
407080.pdf.jpg2015HALK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYılmaz, Şükrüye
360522.pdf.jpg2014HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN İÇME ve KULLANMA SULARININ KOLİFORM ve FEKAL KOLİFORM KONTAMİNASYONUNUN KLASİK ve MASS SPEKTROMETRE YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİRifaat, Ezzat Ameer
10221813.pdf.jpg2018HALKA AÇIK GIDA ĠÇEÇEK VE TÜTÜN ÜRETĠMĠ ġĠRKETLERĠNĠN KURUMSAL YAPILARININ KARLILIĞA ETKİSİkaraoğlu, buket
10221813.pdf.jpg2018HALKA AÇIK GIDA İÇECEK VE TÜTÜN ÜRETİMİ ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL YAPILARININ KARLILIĞA ETKİSİKARAOĞLU, Buket
10493041.pdf.jpg2022HALKIN MEMNUNİYET VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMASI AÇISINDAN BELEDİYELERİN SUNDUĞU SPOR HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ (İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)EKİCİ, Songül
8_mine_demirtas.pdf.jpg2011Halkla İlişkiler Filmleri ve Halkla İlişkiler Filmlerinde ÖncülerDEMİRTAŞ, Mine
2012-11“Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Eğitim Kampanyası Örneği”AKYILDIZ ONGAR, Radife; UÇAK, Olcay
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p010-033.pdf.jpg2016-04Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Sektörleri İlişkisi Bağlamında Haber Kaynağı Olarak Basın BültenleriAkbulut, Deniz
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 3_p034-047.pdf.jpg2016-10Halkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişimErtekin, İrfan
2011Halkla İlişkilerin Dönüşümü Public Relations’dan Public Engagement’a GeçişYILDIRIM, Gonca; KARAFES, Evrim