Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1236 to 1255 of 7386 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
10231155.pdf.jpg2018DAĞITIK SİSTEMLERDE BİRLİKTELİK KURALLARI İLE SEPET ANALİZİYüksel, Tuğçe
10285517.pdf.jpg2019DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİkazimzade, rugayya
10285517.pdf.jpg2019DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİKAZİMZADE, KAZİMZADE
490596.pdf.jpg2018DAĞLIK KARABAĞIN TARİHİ: TÜKİYE’NİN KARABAĞ POLİTİKASINDA İSTİKRARLI TUTUMUGasımlı, Teymur
10371898.pdf.jpg2020DAĠRESEL VE DĠKDÖRTGEN OLUKLARLA PÜRÜZLENDĠRĠLMĠġ BĠR SĠLĠNDĠR ÜZERĠNDEKĠ AKIġIN SAYISAL ANALĠZĠÖZTÜRK, Eda
10287378.pdf.jpg2019-07DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ SAYISAL YÖNTEMLERLE TEKRAR ÖLÇÜLÜP DEĞERLENDİRİLMESİMizrahitokatlı, Ceki Murat
10287378.pdf.jpg2019DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ SAYISAL YÖNTEMLERLE TEKRAR ÖLÇÜLÜP DEĞERLENDİRİLMESİmizrahitokatlı, ceki murat
10287378.pdf.jpg2019DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ SAYISAL YÖNTEMLERLE TEKRAR ÖLÇÜLÜP DEĞERLENDİRİLMESİmizrahitokatlı, Ceki Murat
10287378.pdf.jpg2019DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ SAYISAL YÖNTEMLERLE TEKRAR ÖLÇÜLÜP DEĞERLENDİRİLMESİMİZRAHİTOKATLI, Ceki Murat
10587404.pdf.jpg2023DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE DERİN ÖĞRENME TABANLI YÖNTEMLER KULLANARAK BEYİN TÜMÖRLERİNİN SINIFLANDIRILMASIKAYA, Zihni
10563544.pdf.jpg2023DAMGALAMA EĞİLİMLERİ İLE SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMLARDA ETNO KÜRTÜREL EMPATİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİBÜYÜKÇORAK KANAŞ, Zeynep
10392807.pdf.jpg2021DARÜLACEZEDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LKARAKUŞ, Esin
10231573.pdf.jpg2018DARÜLBEDAYİ/TÜRK TİYATROSU DERGİSİ SİSTEMATİK İNDEKSİKaboğlu, Rümeysa
10231573.pdf.jpg2018DARÜLBEDAYİ/TÜRK TİYATROSU DERGİSİ SİSTEMATİK İNDEKSİKABOĞLU, Rümeysa
10530162.pdf.jpg2023DATÇA VE BODRUM BELEDĠYELERĠ’NĠN COVID-19 PANDEMĠSĠ SÜRECĠNDEKĠ INSTAGRAM PAYLAġIMLARI ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMABURGAZ, Gökçe
447826.pdf.jpg2016DAVRANIŞSAL FİNANS VE ANOMALİLER: BIST VE VİOB’DA TEST EDİLMESİDemirkol, Merve
10128827.pdf.jpg2016DAVRANIŞSAL FİNANS VE ANOMALİLER: BIST VE VİOB’DA TEST EDİLMESİDEMİRKOL, Merve
10341577.pdf.jpg2021DÂVÛD B. MUHAMMED EL-KARSİ'NiN ŞERHU’L- EMSİLETİ’LMUHTELİFE Fİ’S-SARF ADLI ESERİ VE BU ESERDEKİ YÖNTEMİN GÜNÜMÜZ ARAPÇA EĞİTİMİNDEKİ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ÖNEMİDEMİRTAŞ, Mesut
514.pdf.jpg2020Deadpan Estetikte Topografyanın Şeyleştirilmesi: Andreas GurskyTATAR, Onur
10285645.pdf.jpg2019DEAŞ (IŞİD) ÖRNEĞİ İLE MEDYA VE TERÖR İLİŞKİSİSarıdiken, Bülent