Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2466 to 2485 of 7825 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
10329641.pdf.jpg2020GÜNÜMÜZ TÜRK TİYATROSUNDA KÜLTÜRİÇİ MALZEME KULLANIMLARININ ENGİN ALKAN’IN OYUNLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİTETİKEL, Merve
10329641.pdf.jpg2020GÜNÜMÜZ TÜRK TİYATROSUNDA KÜLTÜRİÇİ MALZEME KULLANIMLARININ ENGİN ALKAN’IN OYUNLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİTETİKEL, Merve
230.pdf.jpg2018Günümüzde Helicobacter Pylori’nin İnsan Sağlığındaki Yeri; Zarar/Yarar Terazisinin Neresinde DuruyorÇALIŞKAN, Reyhan
304.pdf.jpg2018Günümüzde Helicobacter Pylori’nin İnsan Sağlığındaki Yeri; Zarar/Yarar Terazisinin Neresinde DuruyorÇALIŞKAN, Reyhan
454.pdf.jpg2015Günümüzün Değişen Paradigmasında Eğitim ve SanatSaygın, Hasan
10544948.pdf.jpg2023GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA ÇALIŞAN BİREYLERİN AZALMIŞ SES TELORANS ÖLÇEĞİ TARAMA ASTÖT İLE DEĞERLENDİRİLMESİCOŞKUN, Özgür
10299414.pdf.jpg2019GÜRÜLTÜNÜN YAŞLARA GÖRE KONUŞMAYI ANLAMA VE BİLİŞSEL BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİMERAL, Merve
2012Güzellik Salonlarında Müşteri İlişkileri ve Bir Uygulama Örneği.GÜRSU BAYRAM, Vildan; DURU, Mustafa Nafiz
2011Gıda Endüstrisinde Biyofilm Oluşumuna Bağlı Riskler.AKSU, Filiz; AKSU, Harun; ALÇAY ÜNVER, Ayla
2013Gıda Etiketlemesi Konusunda Tüketici Bilgisi ve Tercihleri.ÖZDEMIR, D.K.; ALTIOK, Evren; ALTIOK, Duygu
2012Gıda Güvenliği ve SertifikasyonÖZAY, Güner
2013-04Gıda Maddelerindeki Toksik Kimyasallar – Genel Değerlendirme. V.BOSTAN, Kamil
10394777.pdf.jpg2021ĠAÜ PEDĠATRĠK VESTĠBÜLER BOZUKLUKLAR ĠÇĠN EBEVEYN FARKINDALIK ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ: GEÇERLĠLĠK VE GÜVENĠLĠRLĠK ÇALIġMASAKBIYIK, Ayşe Rumeysa
10321412.pdf.jpg2020ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNDE MUHASEBE KONTROLLERĠNĠN ROLÜ VE BĠR UYGULAMAYELKEN, Hatice Zeynep
10315910.pdf.jpg2019ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMAAYGÜN, Mustafa
10315910.pdf.jpg2020ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMAAYGÜN, Mustafa
10424445.pdf.jpg2021ĠġLETMELERDE ETKĠLEġĠMCĠ LĠDERLĠK DAVRANIġLARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE ETKĠSĠ VE BUNA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMAFATULLAYEVA, Sabina
10416348.pdf.jpg2021ĠġLETMELERDE YETENEK YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ÇALIġANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE MOTĠVASYONLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE BUNA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMAÇETİN, Simge
481924.pdf.jpg2017ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN KÖY ENSTĠTÜLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠTahirli, Arzu
10412416.pdf.jpg2021ĠNġAAT PROJELERĠNDE PROJE YÖNETĠM TEKNĠKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE Ġġ PROGRAMI YAPILMASI: MAHMUDĠYE ORTAOKULU PROJESĠ ÖRNEĞİAKBAY, Ceren